*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,064 madde altında toplam 30,453 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 3573 adet kelime arandı.
Son arananlar: ilim, zeytin, otokrat, mücver, Haşema, .

Son güncelleme: 10 Eylül 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr force güç, kuvvet, nüfuz << OLat fortia a.a. Lat fortis güçlü, kuvvetli << HAvr *bhrgh-to-

Ven forza! bastır! zorla! (kadırga kürekçilerine verilen emir) Ven forzar 1. zorlamak, zora koşmak, 2. mahkûm etmek OLat fortia zor, kaba kuvvet

Lat forceps, forcip- maşa Lat formus ateş, köz Lat capere almak, tutmak

Fr force majeure daha büyük güç, bir kararın yürürlüğünü engelleyen beklenmedik durum

YLat forsythia altınçanak adı verilen süs bitkisi öz William Forsyth İngiliz botanikçi (1737-1804)

Fr frottage sürtünme, a.a. Fr frotter sürtünmek << OLat *frictare [freq.] a.a. Lat fricare ovmak, sürtmek

Lat forum 1. evin dış avlusu, 2. pazar yeri, çarşı, kamusal alan Lat foris dışarı, dış kapı

İng forward ileri (zarf, isim) § İng fore ileri, ön (edat) (<< HAvr *per1 ileri, ön ) İng ward yön belirten takı

İng forward 1. ileri (zarf), 2. iletmek (fiil)

fos

<? Yun zifos

Fr fosse septique lağım çukuru § Fr fosse çukur, hendek (Lat fossa a.a. ) Fr septique lağım

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.