*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,064 madde altında toplam 30,453 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 70 adet kelime arandı.
Son arananlar: sefahat, hadım, efsun, cuş u huruş, sigara, .

Son güncelleme: 10 Eylül 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

gut

Fr goutte 1. damla, 2. damla hastalığı << Lat gutta damla

Fr gouverneur yönetici Fr gouverner yönetmek +orLat gubernare dümen tutmak, yönetmek EYun kybernáō κυβερνάω za.a.

Yun kopriá κοπριά zdışkı EYun kópros κόπρος za.a. << HAvr *kekʷ- a.a.

ETü küçen- güçten kesilmek; zorbalık etmek veya zorbalığa uğramak ETü küçe- zorlamak, zorbalık etmek +In-ETü küç zor +A-

<< ETü kǖç zor, şiddet, zulüm ETü *kü- mağrur olmak, güç göstermek +Iç

Yun kodárion κωδάριον z [küç.] yumuşak meşin, tavşan veya geyik derisi EYun kōdion κώδιον z [küç.] koyun postu parçası +ariEYun kōas κώας zkoyun postu +ion

TTü güt- +I

TTü küçük/gücük/cücük kısa, küçük, yavru Fa gūdak/gūdik كودك zyavru, çocuk, genç hizmetkâr, uşak çoc

TTü güt- +Im

Fa gufta/guftār گفته/گفتار zsöz Fa guftan, gū- گفتن, گو zsöylemek, konuşmak << OFa guftan, gōb- a.a. << EFa gaub- a.a.

Yun kukúmion κουκούμιον zbakır su kabı, bakraç EYun kukúmis κουκούμις za.a. +ionAr ḳumḳuma(t) قمقمة za.a.

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.