*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,103 madde altında toplam 31,181 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 2141 adet kelime arandı.
Son arananlar: cağ kebabı, imla, harekât, bulak, şefaat, .

Son güncelleme: 20 Ağustos 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

gut

Fr goutte 1. damla, 2. damla hastalığı << Lat gutta damla

Fr gouverneur yönetici Fr gouverner yönetmek +orLat gubernare dümen tutmak, yönetmek EYun kybernáō κυβερνάω za.a.

Yun kopriá κοπριά zdışkı EYun kópros κόπρος za.a. << HAvr *kekʷ- a.a.

≈ ETü küçen- güçten kesilmek; zorbalık etmek veya zorbalığa uğramak ETü küçe- zorlamak, zorbalık etmek +In-ETü küç zor +A-

<< ETü kǖç zor, şiddet, kudret

Yun kodárion κωδάριον z [küç.] yumuşak meşin, tavşan veya geyik derisi EYun kōdion κώδιον z [küç.] koyun postu parçası +arionEYun kōas κώας zkoyun postu +ion2

TTü güt- +I

≈ TTü küçük/gücük/cücük kısa, küçük, yavru ≈ Fa gūdak/gūdik كودك zyavru, çocuk, genç hizmetkâr, uşak çoc

TTü güt- +Im

Fa gufta/guftār گفته/گفتار z [pp.] söz Fa guftan, gū- گفتن, گو zsöylemek, konuşmak +a<< OFa guftan, gōb- a.a. << EFa gaub- a.a.

Yun kukúmion κουκούμιον zbakır su kabı, bakraç EYun kukúmis κουκούμις za.a. +ion2≈ Ar ḳumḳuma(t) قمقمة za.a.

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.