Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

günaydın

günaydın

YTü: "Fr bonjour karşılığı" [ Cumhuriyet - gazete, 1931]
Bir zaman bonjur dedikti sonra günaydın dedik / Kaldı lâkin böyle sözler lehçemizde pek silik. [ Cumhuriyet - gazete, 1932]
Türk Ocakları'nın ... 20 senelik çalışma randımanı 'Kurultay, yasa, kutlu, günaydın, tünaydın'ı aşamadı.

 gün, aydın

Not: 1910'lu yıllarda üretilen ilk Yeni Türkçe sözcüklerdendir. 19. yy sonlarına dek Türkçede eşdeğer bir selamlama sözü kaydedilmemiştir.


04.10.2017