*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,104 madde altında toplam 31,235 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 4215 adet kelime arandı.
Son arananlar: tane, bordro, salamura, giy-, giryan, .

Son güncelleme: 23 Ağustos 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

<< ETü kir- (kapalı bir yere) girmek

Fa girān ağır, (mec.) pahalı

Fa girdāb گِرْداب zsu döngüsü § Fa gard/gird گِرْد zdönen, döngü Fa āb آب zsu

Fa girift گرفت ztutma Fa giriftan, gīr- گرفتن, گىر ztutmak

Fa giriftār گرفتار ztutkun, müptela Fa giriftan tutmak

Fa kārīz/kāhrīz كاريز/كاهريز zyeraltı kanalı Fa rīz ريز zakıntı, akım Fa rīχtan, rīz- ريختن, ريز zakıtmak, dökmek

Fa gurīzgāh گريزگاه z1. kaçacak yer, sığınak, 2. kasidelerde birinci bölümü izleyen beyit Fa gurīχtan, gurīz- گريختن, گريز zkaçmak << OFa virēχtan, virēç- a.a.

Fa giryān گريان zferyatla ağlayan, ağlayış Fa girīdan, garz- feryat etmek, ağlamak +ā(n)OFa grī- a.a.

Fr guichet [küç.] 1. küçük kapı, girinti, 2. bilet veya banka veznesi Nor wik girinti, kapı

<< ETü kit- ayrılmak, uzaklaşmak

Fr guitare bir tür telli çalgı İsp guitara a.a. Ar kītār كيتار za.a. EYun kithára κιθάρα za.a. ~? EFa

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.