Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

grenadin

granül

Fr granule tanecik Lat granulum [küç.] a.a. Lat granum tane +ul°

grappa

İt grappa 1. üzüm, 2. üzüm posasından elde edilen bir içki Fr grappe üzüm salkımı Ger *krappōn kavis, çengel, avuç

gravür

Fr gravure oymabaskı Fr graver hakketmek, oyarak çizmek +()tura Ger *graban

gravyer

Fr gruyère bir tür peynir öz Gruyère İsviçre'nin Fribourg kantonunda bir köy

gren

Fr grain tane, parçacık << Lat granum tahıl tanesi << HAvr *grə-nom a.a.

grenadin

[ Meydan-Larousse, 1969]

Fr grenadine nar şurubu Fr grenade nar +in° << Lat granatus [pp.] 1. taneli, 2. nar Lat granare [den.] tanelemek +()t° Lat granum tane

 gren

Not: Karş. İng grenade "1. nar, 2. el bombası", Alm Granatapfel "«taneli elma», nar".


29.09.2017
gres

Fr graisse katı yağ << Lat crassus kalın, kaba, koyu, yağlı, şişman << HAvr *gʷres- yağlı, şişman

grev

Fr grève2 iş bırakma eylemi öz Grève Paris'te bir meydan Fr grève1 çakıllı dere kumu, mil

greyder

İng grater kazıyıcı İng grate kazımak, tırmalamak, rendelemek +er Fr gratter Ger *krattōn

greyfurt

İng grapefruit a.a. § İng grape üzüm, salkım (Fr grappe salkım ) Fr fruit meyva (Fr fruit ) << Lat fructus

gri

Fr gris kır renk << Ger *grîs a.a.