*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,557 madde altında toplam 26,052 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 4767 adet kelime arandı.
Son arananlar: subaşı, kamet, beşamel, sek, imla, .

Son güncelleme: 29 Ekim 2014

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fa χidīw خديو zhükümdar, padişah, vezir Hwar χwadēw hükümdar

öz Hıdır İlyas Ortadoğu halk inançlarında bereket getirici olarak bilinen iki kutsal kişilik § Ar χiḍr خضر zKuranda adı geçen kutsal kişilik, Hızır Ar ilyās إلياس zİbrani peygamberlerinden biri, Eliyahu

Ar ḥifẓ حفظ z [#ḥfẓ fiˁl msd.] koruma, saklama, sakınma, akılda tutma Ar ḥafaẓa حفظ zkorudu, sakladı

§ Ar ḥifẓ حفظ zkoruma Ar ṣiḥḥa ͭ صحّة zsağlık

Ar χilˁa ͭ خلعة z [#χlˁ fiˁlaͭ mr.] her türlü giysi, özellikle ödül ve onurlandırma için hediye edilen giysi Ar χalaˁa (giysi) çıkardı

onom

hım/hımhım anlamsız ses

Fa *χanc ā χanc خنج آ خنج zbağırış çığırış Fa χanc feryat, özellikle cinsel birleşme zevki ve bu sırada atılan çığlık

Fa χenc خنج zşiddetli nefes, hırıltı, orgazm nidası

Ar χinzīr خنزير zdomuz Aram χazīr חַזִיר za.a. Akad χuzīru a.a.

onom

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2014 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.