*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,744 madde altında toplam 27,396 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 6078 adet kelime arandı.
Son arananlar: imla, racim, Terakki, krut, marul, .

Son güncelleme: 20 Ekim 2014

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

öz Hıdır İlyas Ortadoğu halk inançlarında bereket getirici olarak bilinen iki kutsal kişilik § Ar χiḍr خضر zKuranda adı geçen kutsal kişilik, Hızır Ar ilyās إلياس zİbrani peygamberlerinden biri, Eliyahu

Ar ḥifẓ حفظ z [#ḥfẓ fiˁl msd.] koruma, saklama, sakınma, akılda tutma Ar ḥafaẓa حفظ zkorudu, sakladı

§ Ar ḥifẓ حفظ zkoruma Ar ṣiḥḥa ͭ صحّة zsağlık

Ar χilˁa ͭ خلعة z [#χlˁ fiˁlaͭ mr.] her türlü giysi, özellikle ödül ve onurlandırma için hediye edilen giysi Ar χalaˁa (giysi) çıkardı

onom

hım/hımhım anlamsız ses

Fa *χanc ā χanc خنج آ خنج zbağırış çığırış Fa χanc feryat, özellikle orgazm çığlığı

Fa χanc خنج zhırıltı, feryat, orgazm nidası

Ar χinzīr خنزير zdomuz Aram χazīr חַזִיר za.a. Akad χuzīru a.a.

onom gırtlak sesi, tehdit ve kavga sesi

Kürd xirbo kaba, terbiyesiz kimse

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.