*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,744 madde altında toplam 27,396 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 7280 adet kelime arandı.
Son arananlar: konuşlan-, edisyon, karst, şehvet, vintage, .

Son güncelleme: 20 Ekim 2014

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fa χorde خورده zyenmiş şey, yemek artığı, kırıntı, döküntü

onom gırtlak sesi

Yun χristianós χριστιανός zİsa dinine mensup EYun χrīstós χρīστός z(kutsal yağla) meshedilmiş olan, Mesih EYun χrīō χρīω zyağla ovmak, meshetmek << HAvr *ghrīs- HAvr *ghrēi- ovmak

Ar χirḳa ͭ خرقة z [#χrḳ fiˁlaͭ mr.] 1. ince veya baklava dikişli kumaştan üstlük, 2. yırtık derviş giysisi Ar χaraḳa خرق zyırttı, deldi

<? hırpani perişan kılıklı

<? Ar χarbān/χirbān خربان/خربان z [#χrb] perişan, yıkıma uğramış

Ar ḥirṣ حرص z [#ḥrṣ fiˁl ] şiddetli ve bencil istek, arzu Ar ḥaraṣa حرص zşiddetle arzuladı

<< TTü χayırsız hayırsız, uğursuz

~? Kürd xurt güçlü, kuvvetli, gürbüz

~? Ar χaṣm خصم zhasım, rakip, bir hukuki işlemde karşı taraf

onom

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.