*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,744 madde altında toplam 27,396 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 3752 adet kelime arandı.
Son arananlar: perşembe, top1, tak-, Tantuni, kütük, .

Son güncelleme: 20 Ekim 2014

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr hémorragie damar yırtılması sonunda oluşan ani ve şiddetli kanama EYun ʰaimorrhagía ἁῖμορρhαγία za.a. § EYun ʰaíma ἁῖμα zkan EYun rhágē ῥάγη zpüskürme, fışkırma (EYun rhēgnymi ῥηγνυμι zyırtıp çıkmak, püskürmek )

Fr hémorrhoïde basur EYun ʰaimorrhoís ἁῖμορρhοίς zkanayan, kan akıtan § EYun ʰaíma ἁῖμα zkan EYun rhéō ῥέω zakmak

Fa hampā همپا zyoldaş, ayakdaş, ayak uyduran Fa hem+پا zayak

Fa hamşahrī همشهرى zaynı memleketli Fa hem+şahr شهر zülke, memleket, kent

Fa hamşīre همشيره zsütdaş, kardeş, özellikle kız kardeş Fa hem+şīr شير zsüt

Ar hamza ͭ همزة z [#hmz faˁlaͭ mr.] Arapça yazıda ء durak işareti Ar hamaza همز z(sivri bir şeyle) dürttü

§ Fa ham bir, beraber Fa zamīn yer, toprak

Ar χandaḳ خندق zark, kanal OFa kandak كندگ zkazılmış şey, a.a. OFa kandan كندن zkazmak

Ar handasa ͭ هندسة z [#hnds faˁlalaͭ q. msd.] geometri OFa handāçak ölçü, ölçme OFa handāχtan, handāç- ölçmek

Fa hangāme هنگامه ztoplantı, kalabalık, gaile << EFa *han-gāma- bir araya gelmek, denk gelmek EFa/Ave ham+gam- gelmek

İng handball el topu § İng hand İng ball top

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.