*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,906 madde altında toplam 28,998 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 6818 adet kelime arandı.
Son arananlar: imla, lojman, dominan, maydanoz, şamandıra, .

Son güncelleme: 20 Şubat 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

İng herbal otlara dair Lat herbalis a.a. Lat herba otsu bitki, özellikle yenen veya ilaç olarak kullanılan ot +al

Fr/İng herbicide ot öldüren kimyasal madde § Lat herba ot, odunsu olmayan bitki Lat +cidus öldüren

Fa harcāyī هر جايى zher yerde (yetişen), bir yerde durmayan, sebatsız § Fa har هر zher Fa cāy جاى zyer

Ar harc ū marc هرج و مرج zkargaşa, kaos

Yun χáraki χάρακι zfidanlara destek için dikilen kazık << EYun χáraks χάραξ za.a. EYun χarássō χαράσσω zbilemek, çentmek, kazmak, kazımak

Fr hérétique İng heretic zındık, dinde sapkın öğretiye mensup olan Lat haereticus a.a. EYun ʰairetikós ἁιρετικός zseçmeci, mezhepçi EYun ʰaireō almak, seçmek

Fa χargale خرگله z1. yaban eşeği, 2. sürü halinde eşek § Fa/OFa χar خر zeşek (Ave χara- a.a. ) Fa gale گله zsürü (<< EFa garda- a.a. )

Ar ḥarīf حريف z [#ḥrf faˁīl sf.] 1. sanatkâr, bir mesleğe veya loncaya mensup kimse, 2. meslekdaş, yoldaş Ar ḥarafa حرف zmeslek veya sanat icra etti

§ Fa har هر zher Fa/OFa kas كس zkişi, kimse EFa kaşçī herhangi biri, bir kimse

Fr hérmaphrodite çift cinsiyetli öz Hermaphrodite mitolojide Hermes ile Afrodit'in çift cinsiyetli çocuğu § EYun Hermes ἑρμῆς z EYun Afrodite αφροδιτε z

Fr hérmetique İng hermetic gizli ilimlere ilişkin, batıl EYun ʰermetikós ἑρμετικός zHermes'çi, a.a. öz Hermes Trismegistos Yeni-Platoncu felsefede Mısır tanrısı Toth'un adı +ik

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.