Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

hoca

hiyeroglif

Fr hiéroglyphe Eski Mısır yazısı EYun ʰieroglyphiká ἱερογλυφικά zkutsal-yazı, a.a. § EYun ʰierós ἱερός zkutsal EYun glýphō γλύφω zhakketmek, oyarak yazmak

hiza

Ar ḥiḏāˀa حذاء z [#ḥḏw] karşı karşıya, yüz yüze (edat) ≈ Ar ḥiḏāˀ حذاء zbir çift ayakkabı

hizip

Ar ḥizb حِزْب z [#ḥzb fiˁl ] parti, zümre, bir dava için toplanan insanlar (Kaynak: Jeffery sf. 108)

hizmet

Ar χidma(t) خدمة z [#χdm fiˁla(t) msd.] kulluk etme Ar χadama خدم zhizmet etti

hobi

İng hobby keyif veya oyun için yapılan iş İng hobby-horse oyuncak at, çocuk oyuncağı

hoca

[ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
satun alup satmağa çün bulaşır / assısın ol χoca ile üleşir

(≈ Fa χʷāca/χoca خواجه zyaşlı kimse, ihtiyar, bir saygı hitabı ) << OTü koca a.a.

 koca

Not: 13. yy'dan itibaren Acem ve Türk ülkelerinde yaygınlık kazanan saygı deyimidir. Aslı Türkçedir. • Sözcüğün Farsça yazımından türetilen hāce خواجه biçimi özentidir.

Benzer sözcükler: hace

Bu maddeye gönderenler: hacegân


26.08.2017
hod

Fa χod خود zkendi (≈ Ave hʷa-to kendinin Ave hʷa- kendi ) HAvr *swe- a.a.

hodbin

Fa χod bīn خودبين z«kendine bakan», bencil § Fa χod kendi Fa bīn gören, bakan

hodri

<< ünl hayde bre teşvik ünlemi (Rumeli ağzı)

hohla|mak

onom hoh ağzı yuvarlaklaştırarak nefes verme sesi +lA-

hokey

İng hockey ucu kıvrık çomaklarla oynanan bir top oyunu EFr hoquet ucu kıvrık çomak, bu tür çomaklarla oynanan top oyunu EFr hoc çengel Ger