*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,557 madde altında toplam 26,052 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 7655 adet kelime arandı.
Son arananlar: imla, Muhatara, Ham, Muaheze, Motosiklet, .

Son güncelleme: 7 Şubat 2014

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fa/OFa χʷar/χʷār خور/خوار zhakir, aşağı, sefil

onom

Yun χoró χορό zdans, oyun, koro [mod. χorós] << EYun χorós χορός z1. etrafı çevrili yer, avlu, 2. oyun yeri, dans alanı, 3. tiyatroda koro << HAvr *ghor-o- duvarla çevrili alan, avlu HAvr *gher-1 kapatmak, etrafını çevirmek

Fa χʷarande خورنده zyiyen Fa χʷardan, χʷar yemek

Fr/İng hormone canlılarda cinsel ve diğer işlevleri düzenleyen kimyasal salgı 1902 William Bayliss ve Ernest Starling, İng. tabipler. EYun ʰormáō ὁρμάω zazdırmak, galeyana getirmek

Yun χorós χορός zher tür dans

Fr/İng horoscope bir kimsenin doğum gününe göre bakılan fal § EYun ʰōra ὡρα zzaman, devre, çağ (<< HAvr *yēr- ) EYun skopéō σκοπέω zgözetlemek, seyretmek

Fa χurōs خروس za.a. << OFa χrōs a.a. OFa χrōstan bağırmak, çağırmak Ave χraos- a.a., ağıt yakmak

?

hort horlama sesi, aniden çıkma sesi +lA-

Ar χurtūm خرتوم z1. burun, gaga, yaban domuzu dişi, 2. fil hortumu Aram χūrṭamā חורטמא zburun, özellikle hayvan burnu, kuş gagası (İbr χarṭūm חרטום z [#χṭm] burun )

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2014 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.