*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,744 madde altında toplam 27,396 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 8725 adet kelime arandı.
Son arananlar: kamera, varan, borsa, güncel, varak, .

Son güncelleme: 20 Ekim 2014

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fa/OFa χor/χʷār خور/خوار zhakir, aşağı, sefil

onom geniz sesi

Yun χorá χορά z [çoğ.] rakslar Yun *χorón raks, horon

Fa χorande خورنده zyiyen Fa χordan, χor yemek

Fr/İng hormone canlılarda cinsel ve diğer işlevleri düzenleyen kimyasal salgı 1902 William Bayliss ve Ernest Starling, İng. tabipler. EYun ʰormáō ὁρμάω zazdırmak, galeyana getirmek

Yun χorós χορός ztoplu yapılan raks, horon << EYun χorós χορός z1. raks, dans, 2. raks ederek şarkı söyleyen topluluk, koro, 3. raks yeri, oyun alanı

Fr/İng horoscope bir kimsenin doğum gününe göre bakılan fal § EYun ʰōra ὡρα zzaman, devre, çağ (<< HAvr *yēr- ) EYun skopéō σκοπέω zgözetlemek, seyretmek

Fa χurōs/χrōs خروس ztavuğun erkeği << OFa χrōs a.a. OFa χrōstan bağırmak, çağırmak Ave χraos- a.a., ağıt yakmak

?

TTü χort horlama sesi, aniden çıkma sesi +lA-

Ar χurtūm خرتوم zhayvan burnu, gaga, yaban domuzu dişi, gergedan burnu, fil hortumu Aram χūrṭamā חורטמא zburun, özellikle hayvan burnu, kuş gagası (İbr χarṭūm חרטום z [#χṭm] burun )

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.