*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,906 madde altında toplam 28,998 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 7756 adet kelime arandı.
Son arananlar: hamal, rezerv, lagün, imla, Avrupa, .

Son güncelleme: 20 Şubat 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Ar iḥdās̠ إحداث z [#ḥds̠ ifˁāl IV msd.] meydana getirme, oluşturma Ar ḥadas̠a حدث zoldu, vuku buldu

Ar iḥḳāḳ إحقاق z [#ḥḳḳ ifˁāl IV msd.] doğrusunu bulma, doğruyu yapma Ar ḥaḳḳa حقّ zdoğru idi

Ar iχlāl إخلال z [#χll ifˁāl IV msd.] karıştırma, bulandırma, halel getirme Ar χalla karıştırdı, bulandırdı

Yun flámulon/flamúron/ φλαμούρι z1. sancak, flama, 2. çiçekleri tıpta kullanılan bir ağaç, tilia Lat flammulum [küç.] a.a. Lat flamma 1. alev, 2. dar uzun bayrak, flama +ul+

Ar iχlāṣ إخلاص z [#χlṣ ifˁāl IV msd.] 1. kurtarma, kurtuluş, 2. samimiyet, doğruluk Ar χalaṣa خلص zarındı, kurtuldu

Ar ihmāl إهمال z [#hml ifˁāl IV msd.] kendi haline bırakma, boş verme Ar hamal همل zkendi başına bırakılmış (deve veya davar)

Ar iχrāc إخراج z [#χrc ifˁāl IV msd.] dışa çıkarma, dışlama Ar χaraca خرج zdışa çıktı

Ar iḥrām إحرام z [#ḥrm ifˁāl IV msd.] 1. yasak kılma, yasaklaştırma, özellikle hacca ilişkin yasakları uygulama, 2. harem-i şerife girme, hac esnasında giyilen giysi Ar ḥaruma حرم zyasak idi

Ar iḥsān إحسان z [#ḥsn ifˁāl IV msd.] güzellik yapma, karşılıksız hediye verme, hediye Ar ḥusn حسن zgüzel olma

Ar iḥsās إحساس z [#ḥss ifˁāl IV msd.] hissetme, algılama, sezme Ar ḥassa حسّ zhissetti, kokladı

Ar iχṭār إخطار z [#χṭr ifˁāl IV msd.] uyarma Ar χaṭara خطر zdikildi, aydı, duygu veya düşünceye kapıldı

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.