*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,744 madde altında toplam 27,396 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 4794 adet kelime arandı.
Son arananlar: imla, tas, dekoder, tasar, kadın, .

Son güncelleme: 20 Ekim 2014

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Ar ˁāmma ͭ عامّة zamme, kamu

TTü im işaret +gA

Ar imḥāˀ إمحاء z [#mḥw ifˁāl IV msd.] yok etme Ar maḥw محو za.a.

Fr imitation taklit Lat imitatio a.a. Lat imitare taklit etmek +tion<< HAvr *əim-eto- HAvr *aim- kopya, suret

Ar imkān إمكان z [#mkn ifˁāl IV msd.] güç, potansiyel, olanak Ar makuna إمكان zgüçlü idi

Ar imlāˀ إملاء z [#mlw ifˁāl IV msd.] dikte etme, yazı yazdırma <? Aram mlē מל z1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı Aram #mly מלי zdoldurma

YTü imle- işaretlemek +Iç

İng/Alm immanent (felsefede) içkin Lat immanere içinde oturmak, ikamet etmek +ensLat in+1manere kalmak, ikamet etmek << HAvr *men-3 a.a.

Fr immune muaf, bağışık Lat immūnis vergiden veya kamu hizmetinden muaf olan Lat in+2mūnus kamu hizmeti, imece

İng impala Afrik'ya özgü bir tür antilop Zulu impala a.a.

Lat imperator ordu kumandanı, serdar, Roma'nın askeri hakimi olan Augustus'un benimsediği unvan Lat imperare buyurmak, komuta etmek +orLat in+1parare tedarik etmek, donatmak

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.