*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,557 madde altında toplam 26,052 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 2349 adet kelime arandı.
Son arananlar: imla, Aks, kıdem, muvafık, erkek, .

Son güncelleme: 7 Şubat 2014

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Ar infilāḳ إنفلاق z [#flḳ infiˁāl VII msd.] yarılma, çatlama, kırıp çıkma Ar falaḳa فلق zyardı, çatlattı

Ar infirād إنفراد z [#frd infiˁāl VII msd.] yalnızlaşma, izolasyon, aşırıya gitme Ar farada فرد zyalnız idi

Ar infisāχ إنفساخ z [#fsχ infiˁāl VII msd.] kendini sakatlama, fesh olunma Ar fasaχa فسخ zbirini veya bir şeyi sakatladı

Ar infiṣāl إنفصال z [#fṣl infiˁāl VII msd.] ayrılma, bölünme, görevden ayrılma Ar faṣala فصل zayırdı

Fr/İng infra+ +alt, aşağı Lat infra a.a. (edat ve fiil öneki) << HAvr *ndher- alt

İt Inglaterra Avrupa'da bir ülke § İt Ingla Angl halkı, 5. yy'da Britanya'yı istila eden bir Cermen kavmi İt terra toprak, ülke

Ar inhāˀ إنهاء z [#nhw/nhy ifˁāl IV msd.] bilgi verme, kesinleştirme, karara bağlama Ar nahiya نهي zvardı, sona erdi

Fr inhiber engellemek Lat inhibēre hapsetmek, tutmak, durdurmak Lat in+1habēre sahip olmak, tutmak

Ar inhidām إنهدام z [#hdm infiˁāl VII msd.] yıkılma Ar hadama هدم zyıktı

Ar inḥilāl إنحلال z [#ḥll infiˁāl VII msd.] ayrışma, çözülme Ar ḥalla çözdü

Ar inḥirāf إنحراف z [#ḥrf infiˁāl VII msd.] sapma, tahrif olunma Ar ḥarrafa حرّف ztahrif etti, bozdu

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2014 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.