*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,744 madde altında toplam 27,396 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 3345 adet kelime arandı.
Son arananlar: kıl, akim, gelin, müessese, görev, .

Son güncelleme: 20 Ekim 2014

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

isimlerin kısaltılması

Ar iṣāba ͭ إصابة z [#ṣwb ifˁālaͭ IV msd.] yerini bulma, rast gelme Ar ṣāba hedefi buldu, yerinde ve uygun idi

Ar isāla ͭ إسالة z [#syl ifˁālaͭ IV msd.] su akıtma Ar sayl سيل zsu akma

Ar ishāl إسهال z [#shl ifˁāl IV msd.] 1. yumuşatma, gevşetme, kolaylama, 2. bağırsakları gevşetme Ar sahala سهل zyumuşadı, gevşedi, akıcı hale geldi

<< ETü isiglik ETü isig sıcak +lIk

Ar ism إسم z [#sm/#smy fiˁl msd.] ad (İbr şem שם za.a. Akad şumu a.a. )

Fr brusquembille bir kâğıt oyunu ?

Ar iskān إسكان z [#skn ifˁāl IV msd.] oturtma, yerleştirme Ar sukūn سكون zdurma, dinme, oturma

İt scandaglio deniz derinliğini ölçmeye mahsus düğümlü ip, ölçek << OLat *scandaculum ölçek

Ven scarpèlo ağaç yontma bıçağı, kalemtraş [İt scalpello] Lat scalpellum/scalprum a.a. Lat scalpere/sculpere yontmak +ul+

Ven scarpìn İt scarpino hafif ayakkabı İt scarpa ayakkabı, özellikle tahtadan yontulmuş pabuç, sabo

Ar isḳāṭ إسقاط z [#sḳṭ ifˁāl IV msd.] düşürme Ar saḳaṭa سقط zdüştü

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.