*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,744 madde altında toplam 27,396 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 1372 adet kelime arandı.
Son arananlar: Bronkoskopi, imla, müşarünileyh, munzam, fıkır, .

Son güncelleme: 20 Ekim 2014

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Ar islām إسلام z [#slm ifˁāl IV msd.] 1. (özellikle Tanrıya) teslim olma, boyun eğme, 2. bir din Ar aslama teslim oldu, barıştı

Ar islām bir din +iyet

İng islamophobia patolojik İslam korkusu veya düşmanlığı

<< TTü istim buhar İng steam a.a.

Ar ˁiṣma ͭ عصمة z [#ˁṣm fiˁlaͭ msd.] leke ve günahtan korunmuş olma, saflık, günahsızlık Ar ˁaṣama عصم zkoruma, sakınma, esirgeme

Ar isnād إسناد z [#snd ifˁāl IV msd.] dayandırma Ar sanada سند zdayandı

§ TTü issi sıcak, harlı TTü ot

Fr espagnolette [küç.] bir tür pencere kilit mekanizması öz espagnol İspanyalı +etteöz Espagne İspanya << Lat Hispania a.a.

Yun spároi σπάροι z [çoğ.] Yun/EYun spáros σπάρος zkaragöze benzer bir balık, sparus annularis

Ar is̠bāt إثبات z [#s̠bt ifˁāl IV msd.] sabitleştirme, kesinleştirme, saptama, kanıtlama Ar s̠abita sabit durdu, kesinleşti, kesinlik kazandı

İt speziale attar, baharatçı İt spezie baharat, şifalı ot << Lat species 1. görünüm, biçim, 2. çeşit, tür, 3. ticari eşya çeşidi, özellikle kimyasal madde veya ot türü

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.