*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,103 madde altında toplam 31,199 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 3027 adet kelime arandı.
Son arananlar: ront, eldiven, ihlas, Tuhaf, güven-, .

Son güncelleme: 21 Ağustos 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr isoler yalıtmak, yalnızlaştırmak İt isolare kanal açarak bir yeri karadan koparmak, ada yapmak << OLat insulare a.a. Lat insula ada

Fr isomorphe İng isomorph kimyada eş biçimli (molekül)

Fr isothèrme 1. sabit sıcaklıkta tutan, 2. iklim haritasında eş sıcaklık çizgisi

Fr/İng isotope periyodik tablodaki yeri aynı olan elementler 1913 Frederick Soddy, İng kimyacı. § EYun ísos ίσος zeşit EYun tópos τόπος zyer

Ar ˁizza(t) عزّة z [#ˁzz fiˁla(t) msd.] kudret, güç, değer, ağırlık, saygınlık Ar ˁazza عَزَّ zyüceldi, güçlendi

İng jack-pot 1. pokerde vale çıkıncaya kadar biriken pot, 2. her türlü kumarda büyük kasa § İng jack bir erkek adı, iskambilde vale İng pot pota, çanak

Fr jaguar kedigillerden bir vahşi hayvan, felis onca Georges-Louis L. Buffon, Fr. doğabilimci (1707-88). Port Tupi yaguara her tür büyük yırtıcı hayvan

Fr jacquard bir dokuma türü öz François J. M. Jacquard Fransız tekstilci (1752-1834)

Fr *jacquette à taille bir tür uzun kesimli ceket § Fr jacquette ceket Fr taille kesim, boy

Fr jacobin Fransız Devrimi esnasında (1791) Paris'te St Honoré sokağındaki eski St Jacques manastırında toplanan radikal cumhuriyetçilere verilen ad OLat iacobus St Jacques de Compostelle, bir hıristiyan azizi İbr yaˁḳōb יעקב zYakup, Tevrat'a göre İshak'ın oğlu ve İsrailoğullarının atası

marka Jacuzzi püskürtmeli küvet markası 1948 Jacuzzi Bros., Amer. pompa imalatçısı.

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.