*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,906 madde altında toplam 28,998 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 7103 adet kelime arandı.
Son arananlar: imla, alp, kekâ, bordo, çar, .

Son güncelleme: 20 Şubat 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr coordination (birkaç şeyi) birbirine bağlı olarak düzenleme İng coordination a.a.

Alm Koordinat İng coordinate matematikte bir noktayı tanımlayan iki veya daha çok sayıdan her biri YLat coordinatus a.a. 1656 René Descartes, Fr. matematikçi ve filozof. Lat con+ordinare, ordinat- düzenlemek, tanzim etmek, sıraya koymak

<< ETü kop- yerinden ayrılmak, harekete geçmek, çıkmak

Bul/Sırp kopça top şeklinde düğme ? +çAk

ETü köp o zgür, sık, iri +Ak2

Yun kopéli κοπέλι zoğlan çocuğu (argo ve lehçelerde)

<< ETü köprüg ETü köpür- şişirmek +Ig

<< ETü köpük a.a. ETü *köp- şişmek, kabarmak, irileşmek +Ik

Fr/İng copulation çiftleşme Lat copulatio a.a. Lat copulare çiftlemek, iki şeyi birbirine koşmak +tion

<< ETü köpür- ETü *köp- kabarmak, şişmek +Ur-

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.