*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,906 madde altında toplam 28,998 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 901 adet kelime arandı.
Son arananlar: sıyanet, çakmak, ahit, imla, konsil, .

Son güncelleme: 20 Şubat 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Ar kubrāˀ كبراء z [#kbr fuˁlā sf. f.] büyük (şey veya kadın) Ar kabīr كبير z [faˁīl sf. ] büyük

Ar ḳubūr قبور z [#ḳbr fuˁūl çoğ.] çukurlar, mezarlar Ar ḳabr قبر zçukur, mezar

TTü kuç kucak +Ak2ETü kuç- kucaklamak, sevişmek

çoc

<< ETü kiçik/kiçük küçük, yavru ETü kiçi a.a. +Ak2çoc

TTü küçük +mAn

ETü kiçi/kiçü küçük +ImsA-

Ar ḳudra ͭ قدرة z [#ḳdr fuˁlaͭ mr.] güç, iktidar Ar ḳadara قدر zgücü yetti

Ar ḳudūm قدوم z [#ḳdm fuˁūl msd.] ayak basma, varma, vasıl olma Ar ḳadama ayak bastı, adım attı

<< ETü kutur- delirmek ETü kutuz deli <? ETü kut baht, talih

Ar ḳuds قدس z [#ḳds] 1. kutsallık, kudsiyet, 2. kutsanmış şey veya yer, harim (Ar ḳadusa قدس zkutsal idi, kutsandı ) Aram ḳdūşa קְדוּשָׁה zkutsallık, arınma Akad ḳadāşu ritüel arınma

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.