*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,104 madde altında toplam 31,227 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 2257 adet kelime arandı.
Son arananlar: Mahiyet, Kür, Köçek, kafein, Köpür-, .

Son güncelleme: 23 Ağustos 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fa kulung كلنك ztaş kazması, minkar

Yun kílistra κύλιστρα zcambazhane, oyun yeri, ahırın bir bölümü << EYun kylistḗrion/kýlistra κυλιστήριον/κύλιστρα z«yuvarlanma yeri», hayvanların toz ve çamurda debelendiği yer EYun kylíndō κυλίνδω zyuvarlanmak

Fa/OFa gunbad گنبد zkubbe, tonoz Aram ḳubbtā קֻבְּתָא z [#ḳbb] a.a.

Ar kūma(t) كومة zyığın, öbek, çokluk EYun kýma κύμα za.a. EYun kýō κύω zşişmek, kabarmak, top gibi olmak +ma(t)<< HAvr *keuə- içi boşalmak

Yun kimásion κοιμάσιον zuyuma yeri Yun kimoúme κοιμούμαι zyatmak, uyumak +ion2<< EYun koimáō κοιμάω zyatırmak, uyutmak

Fr cumulatif biriken, birikimli Lat cumulativus a.a. Lat cumulare, cumulat- yığmak, biriktirmek +iv-

Lat cumulus küme, yığın << HAvr *ku-mo küme, kabarmış şey +ul-HAvr *keuə- şişmek, kabarmak

Fa kunda كنده ziri ve kalın ağaç, tomruk, bukağı << OFa kundak tomruk OFa kund/gund yuvarlak nesne, top +a

Fa kande kārī كنده كارى zağaç üstüne oyma işi § Fa kanda كنده zkazılmış, oyulmuş (Fa kandan كندن zkazmak, oymak +a) Fa kārī كارى zişçilik

Ar kunāfa(t) كنافة z [#knf fuˁāla(t) mr.] tel kadayıfı Ar kanafa كنف zkanadı altına aldı, kucakladı

Yun koukounára κουκουνάρα zkozalak veya çam fıstığı ≈ OYun kounárion κουνάριον za.a.

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.