*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,906 madde altında toplam 28,998 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 2958 adet kelime arandı.
Son arananlar: hafazanallah, batarya, etnik, komsu, komşu, .

Son güncelleme: 20 Şubat 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Bul/Sırp krumpír patates Alm Grundbirne «yer armudu», a.a. § Alm Grund yer Alm Birne armut

ETü koŋur o zkestane, kestane rengi +Il2

Ar ḳumrī قمرى z [#ḳmr] bir tür güvercin, kumru <? Ar ḳamar قمر zay

§ TTü kum TTü sal yassı yer, düzlük

TTü kum +Il

Fr cumulatif biriken, birikimli Lat cumulativus a.a. Lat cumulare yığmak, biriktirmek +iv

Lat cumulus küme, yığın << HAvr *ku-mo küme, kabarmış şey +ul+HAvr *keuə- şişmek, kabarmak

Fa ġundak غندك z [küç.] Fa ġund/ġunde غند/غنده zküme, yumak, hamur topu OFa gund küme, top, topluluk

Yun kontáki κοντάκι z1. sopa, sap, dipçik, 2. rulo şeklinde evrak, ferman << EYun kóntaks κόνταξ za.a. EYun kontós κοντός zsırık, kargı

Fa kunde كنده ziri ve kalın ağaç, tomruk << OFa kundak tomruk OFa kund/gund yuvarlak nesne, top

Fa kande kārī كنده كارى zağaç üstüne oyma işi § Fa kande كنده zkazılmış, oyulmuş (Fa kandan كندن zkazmak, oymak ) Fa kārī كارى zişçilik

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.