Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Nişanyan Sözlük Android Uygulaması

kürek

küratör

Fr curateur İng curator yeddiemin, korunması için bir malın teslim edildiği kimse Lat curator bir işe gözkulak olan kimse Lat curare bakmak, gözkulak olmak, tedavi etmek +()tor

kürdan

Fr cure-dent «diş temizler», diş temizleme çıtası § Fr curer ihtimam göstermek, temizlemek (<< Lat curare bakmak, gözkulak olmak ) Fr dent diş (<< Lat dens, dent- a.a. )

küre|mek

<< ETü küri- toprak eşelemek

küre1

Ar kurra(t) كرّة z [#krw fuˁla(t) mr.] top

küre2

Ar kūra(t) كورة z [#kwr fuˁla(t) mr.] körük, demir eritme düzeneği, demir fırını

kürek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kürgek [[1. sandal küreği, 2. toprağı kazmaya veya kar küremeye yarayan alet]] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
kürege salmak, göndermek: Ad triremes amandare [gemilerde kürek çekmeğe mahkûm etmek] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kürek cezası (...) kürek kemiği

<< ETü kürgek küreme aleti ETü küri- eşmek, kazımak +(g)Ak

 küre-

Benzer sözcükler: kürek cezası, kürek kemiği, kürekçi


05.01.2016
küriyum

YLat curium radyoaktif bir element (İlk kullanım: 1944 Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, Albert Ghiorso, Amer. fizikçiler.) öz Marie Curie Polonya asıllı Fransız kimyacı (1867-1934) +ium

kürk

<< ETü kürk hayvan postu

kürsü

Ar kursī كرسى zsandalye, taht Aram kūrsayā כרסא/כרסיא za.a. Akad kussū a.a. ~? Sumer guzza a.a. (Kaynak: Jeffery sf. 249)

kürtaj

Fr curetage bıçakla kazıma şeklinde cerrahi müdahale Fr curette cerrahide yara temizleme bıçağı +age Fr curer tedavi etmek +et°

kürtün

?