kürt

küre2

Arapça kwr kökünden gelen kūra(t) كورة z "körük, demir eritme düzeneği, demir fırını" sözcüğünden alıntıdır.

kürek

Eski Türkçe kürgek "küreme aleti" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe küri- "eşmek, kazımak" fiilinden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

küriyum

Yeni Latince curium "radyoaktif bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1944 Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, Albert Ghiorso, Amer. fizikçiler.) Latince sözcük Marie Curie "Polonya asıllı Fransız kimyacı (1867-1934)" özel adından +ium ekiyle türetilmiştir.

kürk

Eski Türkçe kürk "hayvan postu" sözcüğünden evrilmiştir.

kürsü

Arapça kursī كرسى z "sandalye, taht" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen kūrsayā כרסא/כרסיא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen kussū sözcüğünden alıntıdır. Akatça sözcük Sumerce aynı anlama gelen guzza sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. (Kaynak: Jeffery, Foreign Vocabulary of the Qur'an sf. 249)

kürtaj

Fransızca curetage "bıçakla kazıma şeklinde cerrahi müdahale" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca curette "cerrahide yara temizleme bıçağı" sözcüğünden +age ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca curer "tedavi etmek" fiilinden +et° ekiyle türetilmiştir.

kürtün

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

küs|mek

Oğuzca küs- "gücenmek" fiilinden evrilmiştir.

küskü

Eski Türkçe közegü "maşa" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe köze- "köz karmak" fiilinden Eski Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe köz sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

küspe

Farsça kusba كسبه z "yağı çıkarılmış susam posası" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen kuspā כספא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça kuspu "susam, üzüm, zeytin vb. posası" sözcüğünden alıntıdır.

küstah

Farsça gustāχ گستاخ z "emin, kendine güvenen" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen vistāχ sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde yazılı örneği bulunmayan *vi-stāka- "karşı-duran, direnen" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde stā- "durmak" fiilinden vi+ önekiyle türetilmiştir.