*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,906 madde altında toplam 28,998 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 7593 adet kelime arandı.
Son arananlar: jeton, zilyet, imla, var, Jeton, .

Son güncelleme: 20 Şubat 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Ar ḳadar قدر z [#ḳdr faˁal ] 1. ölçme, değer biçme, 2. ilahi kudret, alın yazısı

Ar ḳāḍi قاضٍ z [#ḳḍy fāˁil fa.] yargıç Ar ḳaḍā قضا zyargıladı

Ar ḳaṭīfa ͭ قطيفة z [#ḳṭf faˁīlāͭ sf. f.] hav, havlı kumaş, kadife Ar ḳaṭafa قطف zsıyırdı, tıraşladı, sütün kaymağını aldı

Ar ḳadīm قديم z [#ḳdm faˁīl sf.] önceki, eski Ar ḳadama önden gitti, önce idi

<< ETü katun/χatun kraliçe Sogd χwatēn a.a.

Ar ḳadr قدر z [#ḳdr faˁl msd.] 1. güçlü olma, gücü yetme, 2. kapasite, değer, kıymet, nicelik, ölçü, 3. Ramazan ayının 26cı gecesine verilen ad Ar ḳadara/ḳadira قدَر/قدِر z1. güçlü idi, gücü yetti, -ebildi, 2. (Allah) emretti, buyurdu

Ar ḳadīr قدير z [#ḳdr faˁīl sf.] kudret sahibi (sadece tanrı için)

Ar ḳādir قادر z [#ḳdr fāˁil fa.] gücü olan, güçlü Ar ḳadira güçlü idi, güç yetirdi

OYun kátergon κάτεργον zkürekli ve yelkenli bir tür gemi, trireme ?

Ar ḳadīd قديد z [#ḳdd faˁīl sf.] kurumuş ceset, iskelet Ar ḳadda قدّ zyardı, yırttı, kesti

YLat cadmium bir element 1817 Friedrich Strohmeyer, Alm. kimyacı. EYun kadmeîa καδμεῖα zThebai kenti yakınında çıkan bir kurşun minerali, kalamin öz Kadmos Thebai kentinin kurucusu olan efsanevi Fenikeli önder Fen *ḳadmōn eski, kadim Fen ḳdm ön, önce, önde olma

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.