*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,089 madde altında toplam 30,970 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 8453 adet kelime arandı.
Son arananlar: Solungaç, birader, veciz, sevimli, antiasit, .

Son güncelleme: 12 Ocak 2016

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr/İng cardio+ [bileşik adlarda] kalp EYun kardía καρδία zkalp << HAvr *kerd-yo- a.a.

Fr cardinal 1. başlıca, en önemli, merkezi, 2. Katolik kilisesinde bir makam Lat cardinalis başlıca, en önemli Lat cardo, cardin- mihver, eksen, kutup +al-

Fr cardiaque kalbe ilişkin EYun kardiakós καρδιακός za.a.

(İng electrocardiograph kalp atımını kaydeden elektrikli cihaz 1925 İng. ) İng cardiograph Fr cardiographe kalp atımını kaydeden cihaz 1870 Chauvau & Marcy, Fr. tabip.

Fr carré kare << Lat quadratus [pp.] dörtgen Lat quadrare dörtköşe yapmak, dörtlemek Lat quatuor, quadr- dört +are<< HAvr *kʷetwer a.a.

<< ETü karġa kara kuş

Ven carga tromba! yelken kaldırıp toplama emri Ven cargar yüklemek, bohçalamak << OLat carrigare (arabaya) yüklemek

≈ Moğ karġuça- çatışmak, çarpışmak Moğ karġu- karşılaşmak, çatışmak, yüzleşmek

<< OTü karġu mızrak ≈? ETü karġu gözetleme kulesi ETü kara- o zbakmak, gözetmek +gI

<< ETü karġış lanet, beddua ETü karġa- lanetlemek, beddua etmek +IşETü karak göz bebeği, göz +A-

İng cargo ticari yük, özellikle gemi yükü İsp cargo yük << OLat carrigium araba yükü Lat carrus dört tekerlekli yük arabası Kelt karros a.a.

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2016 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.