*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,064 madde altında toplam 30,453 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 4149 adet kelime arandı.
Son arananlar: silika, haset, Manşet, rt, iin, .

Son güncelleme: 10 Eylül 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

<< ETü karındaş aynı anadan doğma ETü karın +dAş

Fr cardinal 1. başlıca, en önemli, merkezi, 2. Katolik kilisesinde bir makam Lat cardinalis başlıca, en önemli Lat cardo, cardin- mihver, eksen, kutup +al

Fr cardiaque kalbe ilişkin EYun kardiakós καρδιακός za.a.

Fr/İng cardio+ [bileşik adlarda] kalp EYun kardía καρδία zkalp << HAvr *kerd- a.a.

Fr carré kare << Lat quadratus dörtgen Lat quadrare dörtköşe yapmak, dörtlemek Lat quatuor, quadr- dört << HAvr *kʷetwer a.a.

<< ETü karġa kara kuş

Ven carga tromba! yelken kaldırıp toplama emri Ven cargar yüklemek, bohçalamak << OLat carrigare (arabaya) yüklemek

Moğ karġuça- çatışmak, çarpışmak Moğ karġu- karşılaşmak, çatışmak, yüzleşmek

<< OTü karġu mızrak =? ETü karġu gözetleme kulesi ETü kara- o zbakmak, gözetmek +gU

<< ETü karġış lanet, beddua ETü karġa- lanetlemek, beddua etmek +IşETü karak göz bebeği, göz +A-

İng cargo ticari yük, özellikle gemi yükü İsp cargo yük << OLat carrigium araba yükü Lat carrus dört tekerlekli yük arabası Kelt karros a.a.

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.