*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,557 madde altında toplam 26,052 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 3875 adet kelime arandı.
Son arananlar: dakika, imla, Adrenalin, kelam, göt, .

Son güncelleme: 7 Şubat 2014

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

<< ETü karındaş <? ETü karın +dAş

Fr cardinal 1. başlıca, en önemli, merkezi, 2. Katolik kilisesinde bir makam Lat cardinalis başlıca, en önemli Lat cardo, cardin- mihver, eksen, kutup +al

Fr cardiaque kalbe ilişkin EYun kardiakós καρδιακός za.a.

Fr/İng cardio+ +kalp EYun kardía καρδία zkalp << HAvr *kerd- a.a.

Fr carré kare << Lat quadratus dörtgen Lat quadrare dörtköşe yapmak, dörtlemek Lat quatuor, quadr- dört << HAvr *kʷetwer a.a.

<< ETü karga

Ven carga la tromba! yelken indirip toplama emri Ven cargar kumaş veya yatağı sarıp toplamak, bohça etmek, eşek şakası yapmak [İt carricare]

Moğ karguça- çatışmak, çarpışmak Moğ kargu- karşılaşmak, çatışmak, yüzleşmek

<< ETü karğı/karğu

<< ETü karğış ETü karğa- lanetlemek, aleyhine dua etmek +Iş

Fa kāhgil كاهگل zsaman ve çamurla yapılan harç § Fa kāh/kah كاه/كه zsaman Fa gil گل zçamur

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2014 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.