*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,906 madde altında toplam 28,998 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 10280 adet kelime arandı.
Son arananlar: imla, telaffuz, doğu, nonoş, bakterisit, .

Son güncelleme: 20 Şubat 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

İng catharsis günah veya suçtan arınma EYun kátharsis κάθαρσις za.a. EYun kathaírō καθαίρω zindirmek, aşağı almak +sisEYun kata+ʰaíreō ἃίρεω zalmak

Fr catastrophe felaket EYun katástrophē κατάστροφη ztepetakla olma, devrilme, kader çarkının aşağı dönmesi EYun katá+stréphō στρέφω zdönmek

Fr catatonie bazı psikozlarda görülen aşırı gergin veya aşırı durgun hal Alm Katatonie a.a. EYun katatónos κατατόνος zaşırı gergin EYun katateinō κατατεινω zaşırı gerilmek EYun kata+teinō τεινω zgermek, gerilmek

Fr cathedrale piskoposluk makamı olan kilise << OLat cathedralis ecclesia a.a. EYun kathédra καθέδρα z1. koltuk, 2. her çeşit makam, piskoposluk makamı +alEYun kata+ʰédra ἕδρα zoturma yeri, sandalye, koltuk << HAvr *sed-rā- HAvr *sed-1 oturmak

Fr catégorie << OLat categoria EYun katēgoría κατηγορία z1. itham, 2. Aristoteles mantığında bir özneye atfedilen özelliklerin her biri EYun katēgoreúō κατηγορεύω zbiri veya bir şey hakkında konuşmak, iddia etmek, itham etmek EYun kata+agoreúō αγορεύω zkonuşmak

Fr catéchisme resmi bir öğretiyi soru-cevap şeklinde öğreten el kitabı OLat catechismus a.a. EYun katēχismos κατήχισμος zhocanın söylediğini sesli olarak tekrarlamak yoluyla öğretim, heca EYun kata+ēχō ήχω zseslenmek +ism

Fr cathéter İng catheter vücuttan bir sıvı boşaltmak için sokulan boru, şırınga EYun kathētēr καθητηρ zdaldırılan şey EYun kathiēmi καθιημι zbatırmak, daldırmak, sokmak EYun kata+ʰiēmi, et- ἵημι, ετ- zatmak

İng catgut kedi bağırsağı, ameliyatlarda dikiş için kullanılan bağırsaktan yapılmış iplik § İng cat kedi (<< Ger *kattuz a.a. ) İng gut bağırsak

Ar ḳaṭˁī قطعى z [nsb.] kesin Ar ḳaṭˁ قطع z [#ḳṭˁ msd.] kesme

<< ETü katığ sert, sıkı ETü kat- katılaşmak, zorluk çekmek +Ig

<< ETü katık ETü kat- +Ik

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.