*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,744 madde altında toplam 27,396 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 13382 adet kelime arandı.
Son arananlar: yassı, imla, Diyalekt, yay-, Traktör, .

Son güncelleme: 20 Ekim 2014

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Erm k'ak'nem քաքնեմ zsıçayım (şimdiki zaman birinci tekil şahıs dilek kipi) Erm k'ak'- քաք zsıçma

Fa/Ar ḳaḳnūs kendi küllerinden doğan efsane kuşu Süry ḳūḳnus kuğu kuşu EYun kýknos κύκνος za.a.

Fr cacophonie ses uyumsuzluğu, gürültü EYun kakophonía κακοφονία z § EYun kakós κακός zkötü EYun phonē φονη zses

Fr cactus a.a. YLat cactus a.a. Linnaeus, İsv. botanist (1707-1778). EYun káktos κάκτος zdevedikeni

Ar ḳāḳulla ͭ قاقلّة zsıcak ülkelerde yetişen bir baharat, elettaria cardamomum Aram ḳāḳūlā קקולא za.a. Akad ḳāḳullu a.a.

Fa kākul كاكل zMoğolların ve bazı Türklerin başın tepesinde bıraktıkları uzun saç tutamı, perçem Moğ kökül/kökel at yelesi, kuş ibiği, uzun saç tutamı

<< ETü kal- ETü ka- eklemek, koymak +Il-

Ar ġalaba ͭ غلبة zsayıca çok veya üstün olma, çokluk, üstünlük

OYun kalafátizō καλαφάτιζω zgemi tahtaları arasına paçavra sıkıştırarak ziftlemek (vi) Ar ḳalafaṭ/calfaṭa قلفط/جلفط z [#ḳlfṭ/clft] a.a. Aram ḳəlāptā/ḳəlaptā קלפתא/קלפתא zkabuk, zarf, tahılın kepeği Aram ḳəlāpā קלפא zsoymuk, meyve kabuğu, balık pulu

Yun kalamári καλαμάρι zmürekkep balığı EYun kálamos κάλαμος zkamış, kalem +ari

öz Kalamáta Yunanistan'da bir kent

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.