*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,906 madde altında toplam 28,998 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 331 adet kelime arandı.
Son arananlar: ligament, dünya, cinayet, sübtil, taksidermi, .

Son güncelleme: 20 Şubat 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

onom kuru şey sesi

Erm k'ak'nem քաքնեմ zsıçayım (şimdiki zaman birinci tekil şahıs dilek kipi) Erm k'ak'- քաք zsıçma

Ar/Fa ḳaḳnūs kendi küllerinden doğan efsane kuşu Süry ḳūḳnus kuğu kuşu EYun kýknos κύκνος za.a.

Fr cacophonie ses uyumsuzluğu, gürültü EYun kakophonía κακοφονία z § EYun kakós κακός zkötü EYun phonē φονη zses

Fr cactus dikenli bir bitki sınıfı YLat cactus a.a. Linnaeus, İsv. botanist (1707-1778). EYun káktos κάκτος zdeve dikeni

Fa kākul كاكل zMoğolların ve bazı Türklerin başın tepesinde bıraktıkları uzun saç tutamı, perçem Moğ kökül/kökel at yelesi, kuş ibiği, uzun saç tutamı

Ar ḳāḳulla ͭ قاقلّة zsıcak ülkelerde yetişen bir baharat, elettaria cardamomum Aram ḳāḳūlā קקולא za.a. Akad ḳāḳullu a.a.

<< ETü kal- konulmak, bırakılmak, baki olmak ETü ka- üstüne koymak +Il-

Ar ġalaba ͭ غلبة zsayıca çok veya üstün olma, çokluk, kalabalık

OYun kalafátizō καλαφάτιζω zgemi tahtaları arasına paçavra sıkıştırarak ziftlemek (vi) Ar ḳalafaṭ/calfaṭa ͭ قلفط/جلفط z [#ḳlfṭ/clft] a.a. Aram ḳəlāphtā/ḳəlaphtā קלפתא/קלפתא zkabuk, zarf, tahılın kepeği Aram ḳəlāphā קלפא zsoymuk, meyve kabuğu, balık pulu

Yun kalamári καλαμάρι zmürekkep balığı EYun kálamos κάλαμος zkamış, kalem +ari

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.