*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,744 madde altında toplam 27,396 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 5598 adet kelime arandı.
Son arananlar: mösyö, Bit-, Münezzeh, Tebrik, imla, .

Son güncelleme: 20 Ekim 2014

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Ar ḳīl u ḳāl قيل و قال z [#ḳwl] "denildi ve dedi", dedikodu

kim

<< ETü kim soru adılı

kim +lIk

Fr/İng kimono Japon biçimi entari Jap kimono giysi, entari

<< ETü kim erse kim ise

Ar kīmiyāˀ كيمياء zkara büyü ilmi EYun χēmeía χημεία zsimya, kara büyü, metalleri dönüştürme ilmi <? EYun χēmía χημία z"Kara ülke", Mısır

Fa kīmiyāgar كيمياگر zkara kimya veya büyü ile uğraşan kimse § Ar kīmiyāˀ كيمياء z Fa +gar گر zyapan, meslek edinen, +cı

Ar kammūn/kamnūn كمنون zbaharat olarak yenen bir tohum, cuminus EYun kýminon κύμινον za.a. Aram kamūnā כמונא za.a. Akad kamūnu a.a. Sumer gamun/kumul a.a.

kin

Fa kīn كين zgaraz, düşmanlık << OFa kēn kan davası, öç Ave kaēnā- kan bedeli << HAvr *kʷoi-nā- HAvr *kʷei-1 kan bedeli ödemek, kan davası gütmek

Ar kināya ͭ كناية z [#knw/kny fiˁālaͭ msd.] dolaylı anlatım, bir şeyi adını vermeden anma Ar kanā كنا zdolaylı anlattı Ar kunya ͭ كنية zlakap

Fr kinétique İng kinetic harekete ilişkin, devinimsel EYun kinētikós κινητικός za.a. EYun kinéō κινέω zhareket etmek +ik<< HAvr *kiə-neu- HAvr *keiə- harekete geçirmek

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.