*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,744 madde altında toplam 27,396 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 2706 adet kelime arandı.
Son arananlar: kader, hatıra, imla, mistik, eğreti, .

Son güncelleme: 20 Ekim 2014

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Ar kammūn/kamnūn كمنون zbaharat olarak yenen bir tohum, cuminus EYun kýminon κύμινον za.a. Aram kamūnā כמונא za.a. Akad kamūnu a.a. Sumer gamun/kumul a.a.

kin

Fa kīn كين zgaraz, düşmanlık << OFa kēn kan davası, öç Ave kaēnā- kan bedeli << HAvr *kʷoi-nā- HAvr *kʷei-1 kan bedeli ödemek, kan davası gütmek

Ar kināya ͭ كناية z [#knw/kny fiˁālaͭ msd.] dolaylı anlatım, bir şeyi adını vermeden anma Ar kanā كنا zdolaylı anlattı Ar kunya ͭ كنية zlakap

Fr kinétique İng kinetic harekete ilişkin, devinimsel EYun kinētikós κινητικός za.a. EYun kinéō κινέω zhareket etmek +ik<< HAvr *kiə-neu- HAvr *keiə- harekete geçirmek

İng king 1. kral, 2. iskambilde papaz << Eİng cyning soylu kişi, bey << Ger *kuniŋgaz a.a. Ger *kunjom soy, aşiret << HAvr *gnə-yo- a.a. EYun arythmia αρυθμία z HAvr *genə- doğurmak

Fr quinine Peru'da yetişen cinchona ağacının kabuğundan elde edilen ateş düşürücü ilaç İsp quina cinchona ağacı kabuğu Quech kina kabuk

İng kiosk 1. geniş saçaklı yazlık yapı, kameriye, 2. şehirlerde gazete satışı veya büfe olarak kullanılan saçaklı küçük yapı (Fr kiosque a.a. ) Tr köşk

kip

<< ETü kib/kip

kir

<< ETü kir

Ar kirāˀ كراء z [#kry fiˁāl ] bir mülkten yararlanma hakkın bedel karşılığında devretme Ar karā kiraladı

Ar kirām كرام z [#krm çoğ.] kerimler, cömertlik gösterenler Ar karīm

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.