*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,092 madde altında toplam 30,983 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 1698 adet kelime arandı.
Son arananlar: Nal, konfirme, swinger, eğlence, kasis, .

Son güncelleme: 23 Nisan 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

~? Erm godoş կոտոշ zboynuz

kof

<< ETü koġı/kovı içi boş, çürük ETü *koġ- oymak

Yun gomphéna/gouphéna γουφαίνα z [fem.] dişi lüfer EYun gómphos γόμφος z1. kalın çivi, mıh, 2. kefal veya lüfer balığı

Fr coffret [küç.] «küçük sandık», elektrik bağlantı kutusu Fr coffre sandık << Lat cophinus a.a.

Fr coffret [küç.] 1. küçük kasa veya sandık, 2. elektrik bağlantı kutucuğu Fr coffre sandık << Lat cophinus küfe, sandık EYun kóphinos κόϕινος za.a.

~? Yun kófte κόφτε zkes! Yun kóvo κόβω z ≈ EYun koptō κοπτω zkesmek, yarmak

TTü kof +Il

İng cognitive bilmeye veya tanımaya ilişkin Lat cognitivus a.a. Lat cognoscere bilmek, tanımak +iv-Lat con+gnoscere bilmek

<< ETü koġuş oyuk, oluk ETü *koġ- oymak +Iş

İng cohesion tutarlılık, kıvam Lat *cohaesio Lat cohaerere, cohaes- bir-arada tutunmak +ionLat con+haerere, haes- tutunmak, ilinmek

Lat coitus [pp.] cinsel birleşme Lat coire, coit- birlikte gitmek Lat con+ire, it- gitmek

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.