*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,906 madde altında toplam 28,998 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 6040 adet kelime arandı.
Son arananlar: akaret, fok, turist, barkod, zerdeçal, .

Son güncelleme: 20 Şubat 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Yun/EYun kolías κολίας zbir tür uskumru =? EYun koliós κολιός zbir tür ağaçkakan veya alaca karga

Fr/İng colza lahanagillerden, tohumundan yağ elde edilen bir bitki Hol koolzaad lahana tohumu § Hol kool lahana Hol zaad tohum

kom

Erm kom գոմ zhayvan barınağı, ağıl, mezra

YLat coma bitkisel hayat EYun kōma κώμα zderin uyku, baygınlık

Fr comma müzikte en küçük perde aralığı, tam notanın dokuzda biri EYun kómma κόμμα z1. kesinti, 2. es, retorikte iki kelime arasında verilen kısa ara, 3. a.a. EYun kóptō κόπτω zkesmek +ma

Fr commandite sermayedarlarla görevlilerin ortak olduğu bir tür şirket İt accomandita İt accommmandare emanet etmek

İng commando özel eğitim görmüş savaş birliği Boer kommando 1. emir, kumanda, 2. her türlü askeri birlik

Fr combiné ikili takım

Fr combiner (ikişerli) birleşmek veya birleştirmek, ittifak etmek OLat combinare a.a. Lat con+bini çift, ikişer

Fr combinaison 1. ikili bileşim, 2. bir tür kadın iç çamaşırı

İt commedia Fr comèdie gülünçlü oyun EYun kōmoidía κωμοιδία za.a. § EYun kōmos κώμος zköy eğlencesi, festival, her çeşit kaba ve gürültülü eğlence (EYun kōmē κώμη zköy ) EYun oidía οιδία zşarkı söyleme

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.