*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,103 madde altında toplam 31,178 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 2051 adet kelime arandı.
Son arananlar: imla, lirik, pulsar, hımbıl, yanlış, .

Son güncelleme: 20 Ağustos 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr confédération üyeleri daha özerk olan federasyon OLat confoederatio ittifak, özellikle İsviçre kantonları arasında kurulan ittifak Lat con+foederari ittifak etmek +ion

Fr confection 1. hazırlama, imalat, 2. şekerleme, 3. hazır giyim Lat confectio hazırlama, imalat Lat conficere, confect- farklı şeyleri bir araya getirerek hazırlamak, yemek pişirmek, imal etmek +ionLat con+facere, fact- yapmak

Fr conférence 1. danışma toplantısı, şura, 2. kamuya açık bilgilendirme konuşması OLat conferentia (fikirleri) bir araya getirme, müşavere Lat conferre, collat- bir araya getirmek +entiaLat con+ferre, lat- getirmek

İng confetti 1. İtalyan düğünlerinde ziyaretçilere saçılan badem şekeri, 2. kutlama amacıyla saçılan renkli kâğıt İt confetti [çoğ.] İt confetto her tür şekerleme, özellikle badem şekeri << Lat confectum pişirerek hazırlanmış şey, şekerleme

Fr configuration birkaç şeyi birbirine bağlayarak şekillendirme Lat configuratio a.a. Lat configurare a.a. +ionLat con+figurare şekillendirmek

Fr confirmer onaylamak, doğrulamak Lat confirmare pekiştirmek, takviye etmek, onaylamak Lat con+firmus pek

Fr confort 1. teselli, 2. rahatlatma, rahatlık Fr conforter teselli etmek, rahatlatmak OLat confortare güç vermek Lat con+fortis güçlü

Fr conformiste genel kurala uyma eğiliminde olan Fr se conformer aynı biçimi almak +ist-Lat conformare a.a. Lat con+formare biçimlemek

Fr conglomerat yığışım, jeolojide karışık kütle Lat conglomeratus [pp.] Lat conglomerare topaç haline getirmek Lat con+glomus, glomer- topaç, yumru

Fr congrès meclis, toplantı << Lat congressum [pp. n.] toplantı, buluşma, cinsel birleşme Lat congredi, congress- bir araya gelmek Lat con+gradi, gress- gelmek

Fr cône geometride bir şekil << Lat conus a.a. EYun kōnos κώνος z1. çam kozalağı, 2. bir ucu sivri nesne, koni

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.