*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,104 madde altında toplam 31,235 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 4256 adet kelime arandı.
Son arananlar: zenci, ribaunt, efektif, baykuş, karış, .

Son güncelleme: 23 Ağustos 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr consommé [pp.] et suyuna çorba Fr consommer

İng consonant 1. birlikte ses veren, uyumlu, 2. dilbilgisinde ünsüz harf Lat consonans, -t- a.a. Lat consonare birlikte ses vermek, uyumlu olmak +ent-Lat con+sonare ses vermek Lat sonus ses +are

Fr consortium bağımsız tüzel kişiliğini koruyan şirketlerin sınırlı bir amaç için kurduğu ortaklık Lat consortium şirket, tüzel kişilik Lat consors, t- kısmeti paylaşan, miras ortağı Lat con+sors, sort- kısmet, pay, mirasta kalan pay

Fr constellation 1. takım yıldız, yıldız grubu, 2. (mec.) bir sistem içindeki unsurların dağılımı OLat constellatio takım yıldız OLat con+stellare yıldızlanmak +ionLat stella yıldız

Fr construction yapım, yapı, inşaat Lat constructio a.a. Lat construere, construct- inşa etmek +ionLat con+struere, struct- yığmak, dikmek

Lat consul «danışman», Roma Cumhuriyetinde en üst siyasi yönetici

İt consolto Fr consultation danışma, müşavere Lat consultare [freq.] danışmak +ionLat consulere, consult- a.a.

İt conoscimento 1. tanıma, teyit, 2. deniz ticaretinde teyit belgesi İt conoscere tanımak, teyit etmek, bilmek +ment<< Lat cognoscere, cognit- a.a. Lat con+gnoscere, not- bilmek

Fr comte bir soyluluk unvanı << Lat comes, comit- yoldaş, maiyetten olan kimse ≈ Lat comitare birlikte yürümek

Fr contacte değme, temas Lat contactus [pp.] a.a. Lat contingere, contact- temas etmek, bitişmek, dokunuşmak Lat con+tangere, tact- dokunmak

Fr/İng contamination birbirine değme, bulaşma Lat contaminare, contaminat- bulaşmak, bulaştırmak +ionLat contāmen değme, bulaşma +are<< Lat *con-tagmen Lat con+tangere, tag- dokunmak, değmek

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.