*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,744 madde altında toplam 27,396 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 905 adet kelime arandı.
Son arananlar: fiting, berceste, imla, parlamento, al, .

Son güncelleme: 20 Ekim 2014

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr convecteur konveksiyon sistemiyle çalışan ısıtıcı Fr convection ısının hava veya bir sıvıyla birlikte yayılması +orLat convehere, convect- yanısıra sürmek, birlikte götürmek +tion

Fr/İng convertible dönüşebilen Fr converter çevirmek, dönüştürmek << Lat convertere, convers- a.a. Lat con+vertere, vers- dönmek

İng conveyor aktarıcı, sürekli dönen bir bant üzerinde yük taşıyan düzenek İng convey eşlik etmek, yanısıra gitmek [esk.], taşımak, aktarmak +orOLat conviare a.a. OLat con+viare yol almak Lat via yol

İt convoio aynı yola gidenler, kervan [mod. convoglio] OLat conviare eşlik etmek, aynı yola gitmek

Fr cognac Cognac bölgesine özgü alkollü içki öz Cognac Fransa'da bir kent

Fr coopératif birlikte çalışan işçilerin kurduğu dayanışma şirketi Fr coopérer birlikte çalışmak, işbirliği yapmak Lat con+operari işlemek

Fr coordination (birkaç şeyi) birbirine bağlı olarak düzenleme İng coordination a.a.

Alm Koordinat İng coordinate matematikte bir noktayı tanımlayan iki veya daha çok sayıdan her biri YLat coordinatus a.a. 1656 René Descartes, Fr. matematikçi ve filozof. Lat con+ordinare, ordinat- düzenlemek, tanzim etmek, sıraya koymak

<< ETü kop-

=? ÇTü topçak topçuk, düğme, kulp ETü top +çAk

Yun kopéli κοπέλι zoğlan çocuğu (argo ve lehçelerde)

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.