*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,104 madde altında toplam 31,227 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 2278 adet kelime arandı.
Son arananlar: Bahçe, dallama, fır, Sitayiş, horoskop, .

Son güncelleme: 23 Ağustos 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr/İng convertible dönüşebilen Fr converter çevirmek, dönüştürmek +ible<< Lat convertere, convers- a.a. Lat con+vertere, vers- dönmek

İng conveyor aktarıcı, sürekli dönen bir bant üzerinde yük taşıyan düzenek İng convey eşlik etmek, yanısıra gitmek [esk.], taşımak, aktarmak +orOLat conviare a.a. OLat con+viare yol almak Lat via yol

İt convoio aynı yola gidenler, kervan [mod. convoglio] OLat conviare eşlik etmek, aynı yola gitmek

Fr/İng convulsion ihtilaç, kasılma Lat convulsio a.a. Lat convoluere bükülmek, kıvrılmak +ionLat con+voluere, vuls- dönmek

Fr cognac Cognac bölgesine özgü alkollü içki öz Cognac Fransa'da bir kent

Fr coopératif birlikte çalışan işçilerin kurduğu dayanışma şirketi Fr coopérer birlikte çalışmak, işbirliği yapmak +ivLat con+operari işlemek

Fr coordination (birkaç şeyi) birbirine bağlı olarak düzenleme İng coordination a.a. OLat coordinare, coordinat- +ion

Alm Koordinat İng coordinate matematikte bir noktayı tanımlayan iki veya daha çok sayıdan her biri YLat coordinatus [pp.] a.a. 1656 René Descartes, Fr. matematikçi ve filozof. Lat con+ordinare, ordinat- düzenlemek, tanzim etmek, sıraya koymak

<< ETü kop- çıkmak, harekete geçmek

Bul/Sırp kopça top şeklinde düğme ? +çAk

≈ Yun kopéli κοπέλι zoğlan çocuğu (argo ve lehçelerde)

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.