korse

koroner

Fransızca coronaire "1. taca ilişkin, 2. kalbi besleyen ana atardamara ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince corona "taç" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

korozyon

Fransızca ve İngilizce corrosion "paslanma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen corrosio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince corrodere "yıpranmak, paslanmak" fiilinden +()tion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince rodere, ros- "kemirmek, aşındırmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

korporasyon

Fransızca corporation "tüzel kişilik, cemiyet, lonca" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince corporatio "vücut verme, ete kemiğe büründürme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince corporare "vücut vermek" fiilinden +()tion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince corpus, corpor- "vücut" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

korpus

İngilizce corpus "1. gövde, beden, 2. bir konudaki literatürün bütünü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince corpus, corpor- "gövde, beden" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷrep- "gövde, beden, görünüm" biçiminden evrilmiştir.

korsan

İtalyanca corsaro "akıncı, başıbozuk, özellikle deniz akıncısı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen cursarius sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince cursus "1. koşu, 2. akın, saldırı" sözcüğünden evrilmiştir.

korse
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

korsaj [ Ahmed Mithat, 1888]
[ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Şık, 1889]
Şatırzade böyle korseli, pudralı şıklardandır.

Köken

Fransızca corset "gövde şeklinde kadın iç çamaşırı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca corps "vücut, beden" sözcüğünün küçültme halidir.

Daha fazla bilgi için korakor maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

korsaj


12.03.2018
kort

İngilizce court "1. avlu, avlulu yapı kompleksi, saray, 2. tenis alanı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca court "avlu, saray" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince cohors, cohort- "iç avlu" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince hortus "avlu, (duvarla çevrili) bahçe" sözcüğü ile eş kökenlidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ghor-to- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gher-1 "etrafını çevirmek, çitle kapatmak" kökünden türetilmiştir.

kortej

Fransızca cortége sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca corteggio "hükümdarın maiyeti, saray erkânı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca corte "avlu, saray" sözcüğünden türetilmiştir.

korteks

Yeni Latince cortex "bir organın dış zarı, beyin zarı" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince cortex, cortic- "ağaç veya meyve kabuğu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kort- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)ker-1 "kesmek" kökünden türetilmiştir.

kortizon

İngilizce cortisone "böbreküstü korteksi tarafından salgılanan hormon" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1936 Edward Kendall & Philip Hench, Amer. biyokimyacılar.) İngilizce sözcük İngilizce cortical steroid hormone sözcüğünün kısaltmasıdır.

koru

Eski Türkçe korıġ "korunmuş yer" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe korı- "korumak" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.