*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,906 madde altında toplam 28,998 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 9502 adet kelime arandı.
Son arananlar: hizmetkâr, norm, porno, imla, gaddar, .

Son güncelleme: 20 Şubat 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Ar lā ubālī لا اُبالى zumursamam § Ar لا zolumsuzluk edatı Ar ubālī اُبالى z [#byl] önemserim, umursarım Ar bāla بال zdüşündü, önemsedi, dikkate aldı

lav

Fr lave yanardağ akıntısı 1739 Charles de Brosses, Fr. seyyah ve bilim adamı. İt (Nap) lava Vezüv yanardağının akıntısı <? İt lavare yıkamak

Fr lavabo 1. Kutsal Perşembe ayininde rahibin ellerini yıkadığı kâse (16. yy), 2. el yıkama leğeni (19. yy) Lat lavabo yıkayacağım Lat lavare, laut- yıkamak << HAvr *law-ā- HAvr *leuə- a.a.

Fr lavage her çeşit yıkama Fr laver yıkamak +age<< Lat lavare a.a.

İt lavanda 1. yıkama gereci, sabun, 2. çiçekleri kozmetik sanayiinde kullanılan bir bitki, lavandula angustifolia İt lavare yıkamak

Fa lavāş لواش zyassı ekmek, yufka Aram lawaş/layş לושׁ zhamur Aram lwş hamur yoğurmak

İt lauto bir tür telli çalgı, ud Ar al-ūd الود za.a.

Kürd lawik [küç.] oğlan çocuğu Kürd law oğlan, oğul

Ar lā yamūt لا يموت zölmez, ölümsüz § Ar لا zdeğil Ar yamūt يموت z [#mwt] ölür (geniş zaman eril üçüncü tekil şahıs) Ar māta مات zöldü

Ar lāyiḥ لايح z [#lwḥ fāˁil fa.] zahir, görünen Ar lāḥa لاح zzuhur etti, görünür oldu, belirdi

Ar lāyiḳ لايق z [#lyḳ fāˁil fa.] yakışan Ar lāḳa لاق zyakıştı

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.