*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,744 madde altında toplam 27,396 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 2378 adet kelime arandı.
Son arananlar: pasta, varis, imla, ırmak, Güzel, .

Son güncelleme: 20 Ekim 2014

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

İt lira gümüş para birimi Fr livre 1. bir tartı birimi, 2. bir libre gümüş değerinde para birimi << Lat libra

Fr lyrique aşk şiiri tarzında EYun lyrikós λυρικός zlir eşliğinde söylenmek üzere yazılan şiir EYun lýra λύρα zlir +ik

Ar lisān لسان z [#lsn fiˁāl msd.] dil (organ ve konuşulan şey) Ar lasana 1. söz söyledi, 2. özellikle kötü söz söyledi, sövdü, söz dokundurdu

Fr licence 1. icazet, serbestlik, özel olarak tanınmış hak, 2. ruhsat Lat licentia a.a. Lat licere, licit- caiz olmak, yasak olmamak

Fr lycée üniversite hazırlık okulu Lat Lyceum Atina'da Aristoteles'in kurduğu okul EYun Lýkeion λύκειον z1. Atina'da Apollon Lykeios tapınağına bağlı olan bir koruluk, 2. Aristoteles'in MÖ 336'da burada kurduğu okul EYun Lýkeios λύκειος z“kurtların efendisi”, tanrı Apollon'un bir lakabı <? EYun lýkos λύκος zkurt

İt lista 1. kâğıt şeridi, 2. şerit halinde yazılı dizi Ger *līstōn şerit, kenar << HAvr *leizd- a.a.

İng literal 1. harflere ilişkin, 2. harfî, sözcük anlamını gözeten Lat litteralis harfe veya yazıya ilişkin Lat littera harf, yazı +al

Fr littérature 1. edebiyat, 2. bir konuyla ilgili yazılı kaynakların tümü << Lat litteratura yazılı evrak, belgeler Lat littera harf, yazı +turaEtr

İng litmus mantardan elde edilen bir tür boya Nor litmosi damla mantarı

Fr/İng litho+ +taş EYun líthos λίθος ztaş

Fr lithographie taşbaskı Alm Lithographie a.a. 1796 Alois Senefelder, Alm. matbaacı.

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.