*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,557 madde altında toplam 26,052 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 3877 adet kelime arandı.
Son arananlar: dakika, imla, Adrenalin, kelam, göt, .

Son güncelleme: 7 Şubat 2014

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Ar muˀas̠s̠ir مؤثّر z [#As̠r mufaˁˁil II fa.] tesir eden, eser bırakan, etkili Ar as̠s̠ara أثر ziz bıraktı

Ar muˀayyid مؤيّد z [#Ayd mufaˁˁil II fa.] teyit ve takviye eden, konfirme eden, kuvvetlendiren Ar ayyada teyit etti

Ar muˀaḏḏin مؤذذن z [#Aḏn mufaˁˁil II fa.] ezan okuyan Ar taˀḏīn تأذين z [tafˁīl II msd.] çağırma, duyurma, ezan okuma

Ar mufassir مفسّر z [#fsr mufaˁˁil II fa.] tefsir eden, yorumlayan Ar fassara فسر zyorumladı

Ar mufattiş مفتّش z [#ftş mufaˁˁil II fa.] teftiş eden Ar fattaşa فتّش zdenetledi

Ar muflis مفلس z [#fls mufˁil IV fa.] iflas eden Ar iflās إفلاس z [ifˁāl IV msd.]

Ar mufradāt مفردات z [#frd çoğ.] birimler Ar mufrad مفرد z [mufˁal IV mef.] ayrışmış, birim, tekil +ātAr afrada إفرد zayırdetti, ayrıştırdı

Ar mufraz مفرز z [#frz mufˁal IV mef.] ayrılmış Ar ifrāz إفراز zayırma

Ar mufriṭ مفرط z [#frṭ mufˁil IV fa.] azan, abartan Ar faraṭa فرط zileri gitti

Ar mufsid مفسد z [#fsd mufˁil IV fa.] fesat sokan Ar ifsād إفساد z [ifˁāl IV msd.] fesat sokma

Ar muftaχir مفتخر z [#fχr muftaˁil VIII fa.] iftihar eden Ar iftiχār إفتخار z [iftiˁāl VIII msd.] övündü

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2014 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.