*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,744 madde altında toplam 27,396 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 8868 adet kelime arandı.
Son arananlar: çin, imla, yörük, kaykıl-, krüdite, .

Son güncelleme: 20 Ekim 2014

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Ar mulḥīd ملحيد z [#lḥd mufˁil IV fa.] pagan, dinsiz, dinden çıkan Ar alḥada ألحد z [IV] dinden çıktı Ar laḥd لحد zeski Roma tarzında mezar veya ölü gömme

Ar milk/mulk مِلك/مُلك z [#mlk fuˁl msd.] 1. sahip ve egemen olma, sahiplik, egemenlik, hükümdarlık, krallık, 2. sahip olunan şey, egemenlik alanı Ar malaka ملك zsahip idi, egemen idi

Ar mulkī ملكى z [nsb.] mülke veya memlekete ilişkin Ar mulk mülk, memleket

Ar multacī ملتجي z [#lcˁ muftaˁil VIII fa.] bir yere kaçan, iltica eden Ar lacaˀa لجء zsığındı

Ar multafit ملتفت z [#lft muftaˁil VIII fa.] iltifat eden Ar lafata لفت zilgilendi

Ar multazim ملتزم z [#lzm muftaˁil VIII fa.] bir işi üstlenen Ar lazima ilişti, ilişik idi

Fr/İng multi+ +çok Lat multus çok << HAvr *ml-to- HAvr *mel-4 güçlü, büyük, çok

Fr/İng multiple çoklu, çoğul OLat multiplum a.a. Lat multus çok

Ar mumās̠il مماثل z [#ms̠l mufāˁil III fa.] bir şeyin misli veya benzeri olan, eş Ar mas̠ala مثل zbenzedi, gibi idi

Ar munbit منبت z [#nbt mufˁil IV fa.] bitki yetiştiren, verimli Ar nabata نبت zbitki bitti, verim verdi

Ar mumas̠s̠il ممثّل z [#ms̠l mufaˁˁil II fa.] benzeten Ar mas̠s̠ala م‎ث‎ ّل‎ zbenzetti, benzerini yaptı

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.