*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,557 madde altında toplam 26,052 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 7369 adet kelime arandı.
Son arananlar: Meze, sabık, Mezar, mezar, meze, .

Son güncelleme: 7 Şubat 2014

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Ar mustaˁfī مستعفي z [#ˁfw mustafˁil X fa.] af dileyen, istifa eden Ar istiˁfāˀ إستعفاء z [istifˁāl X msd.] af dileme

Ar mustaġnī مستغني z [#ġny mustafˁil X fa.] istiğna eden, gına getiren Ar ġaniya zengin idi

Ar mustaġraḳ مستغرق z [#ġrḳ mustafˁal X mef.] gark edilmiş, batırılmış, bir şeye boğulmuş Ar ġariḳa suya battı

Ar mustaχdam مستخدم z [#χdm mustafˁal X mef.] istihdam edilen Ar χadama خدم zhizmet etti

Ar mustaḥkam مستحكم z [#ḥkm mustafˁal X mef.] istihkâm edilmiş Ar istiḥkām إستحكام z [istifˁāl X msd.] sağlamlaştırma, pekiştirme, berkitme

Ar *mustaḥṣil مستحصل z [#ḥṣl mustafˁil X fa.] istihsal eden, üretici Ar ḥaṣala حصل züretti

Ar *mustaḥḍar مستحضر z [#ḥḍr mustafˁal X mef.] <? Ar istiḥḍār إستحضار z [istifˁāl X msd.] hazırlanmasını talep etme

Ar mustaḳbal مستقبل z [#ḳbl mustafˁal X mef.] kendisine yönelinen Ar ḳabila قبل zkarşıladı, yöneldi

Ar mustaḳill مستقلّ z [#ḳll mustafˁil X fa.] istiklal sahibi, mutlak yetkili Ar istaḳalla إستقل zküçümsedi, hiçe saydı

Ar mustaḳīm مستقيم z [#ḳwm/ḳym mustafˁil X fa.] dik, doğru Ar istiḳāma ͭ إستقامة zdimdik durma, dümdüz gitme

Ar mustaˁmal مستعمل‎‎‎‎‎‎ z [#ˁml mustafˁal X mef.] işletilen, kullanılan Ar istiˁmāl ستعمل‎‎‎‎‎‎ا‎ zişletme, kullanma

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2014 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.