*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,906 madde altında toplam 28,998 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 10222 adet kelime arandı.
Son arananlar: cam, Ozalit, oportünizm, imla, atik, .

Son güncelleme: 20 Şubat 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Ar maşhad مشهد z [#şhd mafˁal iz/m.] şehitlik Ar şahada شهد zşehit oldu

Ar maṣdar مصدر z [#ṣdr mafˁal iz/m.] 1. bir şeyin çıktığı yer, kaynak, köken, model, 2. fiil mastarı Ar ṣadara صدر zileri çıktı, türedi, kaynaklandı

Fr macération 1. suda bırakarak yumuşatma, 2. tıpta ıslaklık nedeniyle oluşan doku bozulması, rahimde ölen embriyonun uğradığı bozulma Lat maceratio a.a. Lat macerare suda yumuşatmak +tion

Ar maˁşar معشر z [#ˁşr mafˁal iz/m.] toplum, topluluk, cemiyet, aşiret

Fr massif kütle, kütlevî; som (ahşap) Fr masse kütle +iv<< Lat massa yığın, öbek, kütle

Ar mā siwāˀ ما سواء zgayrısı, bir şeyden gayrı olanların tümü Ar siwāˀ سواء z [#swy] gayrı, diğer =? Ar sawāˀ سواء zeşit, eşdeğer, bedel

Fr masque maske İt ballo di maschera maskeli balo Ar masχara ͭ مسخرة z [#sχr] şaklabanlık, karnaval

Ar masχara ͭ مسخرة z [#sχr mafˁalaͭ iz/m.] 1. şaklabanlık, karnaval, 2. soytarı Ar saχira سخر zgüldü, şaklabanlık yaptı, alay etti

Fr/İng mascara kozmetikte yüz boyası İt maschera maske Ar masχara ͭ soytarı

İt masca 1. cadı, 2. maske

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.