*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,744 madde altında toplam 27,396 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 3133 adet kelime arandı.
Son arananlar: hariciye, imla, ısrar, Lık, üvez1, .

Son güncelleme: 20 Ekim 2014

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Ar maḥlūl محلول z [#ḥll mafˁūl mef.] çözülmüş, çözük, mec. yasak olmayan Ar ḥalla çözdü

Ar maχmūr مخمور z [#χmr mafˁūl mef.] içkili, sarhoş Ar χamr خمر zmayalanmış içki, şarap

Ar mihmaz/mihmāz مهمز/مهماز z [#hmz mifˁal ia.] dürtme aracı, hayvanı dürtmek için çizmeye takılan sivri nesne Ar hamaza همز zdürttü, mahmuzladı

Ar maḥbas محبس z [#ḥbs mafˁal iz/m.] hapishane Ar ḥabasa hapsetti

Ar maḥbūs محبوس z [#ḥbs mafˁūl mef.] hapsedilmiş Ar ḥabasa حبس zhapsetti

Ar maχrac مخرج z [#χrc mafˁal iz/m.] çıkış yeri, kaynak Ar χarc/χurūc خرج/خروج zçıkma

Ar maḥram محرم z [#ḥrm mafˁal msd.] yasak, tabu, töre uyarınca evlenilmesi yasak olan akraba Ar ḥarama حرم zyasakladı

Ar maḥrūḳāt محروقات z [çoğ.] yanan şeyler, yakıt Ar maḥrūḳ محروق z [#ḥrḳ mafˁūl mef.] yanan, yakılan +ātAr ḥaraḳa حرق zyaktı

Ar maḥrūm محروم z [#ḥrm mafˁūl mef.] yoksun Ar ḥarama حرم zdışladı, mahrum etti

Ar maχrūṭ مخروط z [#χrṭ mafˁūl mef.] koni Ar χaraṭa خرط ztorna veya çömlekçi tezgâhı çevirdi, tornadan geçirdi

Ar maḥṣūl محصول z [#ḥṣl mafˁūl mef.] hasıl edilen, ürün, sonuç Ar ḥaṣala حصل zhasıl oldu, üredi

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.