Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

manipüle

manifatura

Fr manufacture el işi, imalat OLat manufactura a.a. § Lat manu [abl.] el ile (Lat manus el ) Lat factura yapılmış (Lat facere yapmak +()tura )

manifesto

Fr manifeste yeminli ifade [esk.], imzalı bildiri << Lat manifestum [pp. n.] «el basılmış şey» § Lat manus el Lat fendere basmak, vurmak +(t)°

manifold

İng manifold 1. çok katlı, çoklu, 2. gemi veya otomotivde içinden yakıt veya su boruları geçen kutu § İng many çok İng fold kat, büklüm (Ger *falthan katlamak << HAvr *pol-t- HAvr *pel-3 katlamak )

manika

İt manica 1. giysi yeni, 2. gemilerde ambar bacası << Lat manica yen

manikür

Fr manucure el ve özellikle tırnak bakımı § Lat manus el Lat cura bakım

manipüle

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
manipülasyon: El ile bazı işler görme. Tütün yapraklarını el ile ayırma. (...) manipülatör: [telgraf aleti] manipülatör "maniple kullanan" [ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Kokotlar Mektebi, 1927]
Kulağımı göğsüne koyunca telgraf ‘manipülatörü’ gibi onun yüreği bana her şeyi tıkır tıkır söyler.

Fr manipuler [den.] elle düzenlemek, el aleti kullanmak Lat manipulus [küç.] ele sığan şey § Lat manus el +ul° Lat plēre doldurmak

Benzer sözcükler: maniple, manipülasyon, manipülatif, manipülatör


30.09.2017
manita

İt mantenuta [pp. fem.] besleme (kadın), metres İt mantenere bakmak, beslemek, korumak, elinde tutmak << OLat *manutenēre § Lat manu [abl.] elde Lat tenere tutmak

manivela

İt manovela kabza, elle çalıştırılan makara << Lat manualis elle yapılan, el aleti

mankafa

<< TTü mank kafa TTü mank basık (özellikle kafa) <? TTü man- banmak, bastırmak +Uk

manken

Fr mannequin 1. yapay insan, terzi korkuluğu, 2. giysi tanıtan kişi Hol manneken [küç.] adamcık Hol man adam, insan << Ger *manniz a.a.

mankurt

Kırg mankurt Kırgız yazar Çingiz Aytmatov'un Kırım Karıtar Bir Kün (Gün Olur Asra Bedel, 1980) adlı romanında sözü edilen efsanevi varlık ETü kurt