*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,557 madde altında toplam 26,052 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 569 adet kelime arandı.
Son arananlar: koca-, Hacet, hacet, Hayret, poli+, .

Son güncelleme: 29 Ekim 2014

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fa māzū مازو zmeşe uru (Sans māyu-phala मायुफल zsafra kesesi )

Ar māḍī ماضي z [#mḍy fāˁil fa.] bitmiş olan, geçmiş zaman Ar muḍī مضي z [msd.] bitme, geçme

Ar maẓlūm مظلوم z [#ẓlm mafˁūl mef.] zulmedilen, zulme uğrayan Ar ẓalama zulmetti

Ar maḍmūn مضمون z [#ḍmn mafˁūl mef.] zımni anlam, meal, şiirde kelime oyunu

Ar maẓnūn مظنون z [#ẓnn mafˁūl mef.] sanılan (şey), gerçek niteliği bilinmeyen (şey) Ar ẓann ظنّ z

Fr masochisme acıdan haz alma eğilimi öz Leopold von Sacher-Masoch Avusturyalı romancı (ö. 1895) +ism

Fr mazout bir petol ürünü Rus mazut a.a. Rus mazutina yağ lekesi Rus mazat' yağlamak

Ar *maẓrūf مظروف z [#ẓrf mafˁūl mef.] Ar ẓarf ظرف z

Ar maˁzūl [#ˁzl mafˁūl mef.] azledilmiş, görevden alınmış

Ar maˁḏūr معذور z [#ˁḏr mafˁūl mef.] bağışlanan, affedilen Ar ˁaḏara bağışladı

Fr mazurka Polonya kökenli bir dans Pol mazurka Mazurya'lı, a.a. Pol Mazury Kuzeydoğu Polonya'da bir bölge

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2014 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.