*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,103 madde altında toplam 31,179 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 2073 adet kelime arandı.
Son arananlar: kadran, imla, pürüz, tortu, furkan, .

Son güncelleme: 20 Ağustos 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fa māzū مازو zmeşe uru (≈ Sans māyu-phala मायुफल zsafra kesesi )

Ar māḍi ماضٍ z [#mḍy fāˁil fa.] bitmiş, geçen, geçmiş Ar muḍiya مضي zbitti, geçti

Ar maẓlūm مظلوم z [#ẓlm mafˁūl mef.] zulmedilen, zulme uğrayan Ar ẓalama ظلم zzulmetti

Ar maḍmūn مضمون z [#ḍmn mafˁūl mef.] anlam, kasıt, sözün anlattığı şey Ar ḍamana kast etti, üstlendi

Ar maẓnūn مظنون z [#ẓnn mafˁūl mef.] sanılan, kuşkulanılan Ar ẓanna ظنّ zzannetti

Fr masochisme acıdan haz alma eğilimi öz Leopold von Sacher-Masoch Avusturyalı romancı (ö. 1895) +ism-

Fr mazout bir petol ürünü Rus mazut a.a. Rus mazutina yağ lekesi Rus mazat' yağlamak

Ar maẓrūf مظروف z [#ẓrf mafˁūl mef.] dış yüzün veya kabuğun içinde olan, içerik Ar ẓarf ظرف zdış yüz

Ar maˁzūl معزول z [#ˁzl mafˁūl mef.] azledilmiş, görevden alınmış Ar ˁazala عَزَلَ zayırdı, uzaklaştırdı

Ar maˁḏūr معذور z [#ˁḏr mafˁūl mef.] bağışlanan, affedilen Ar ˁaḏara عذر zbağışladı

Fr mazurka Polonya kökenli bir dans Pol mazurka Mazurya'lı, a.a. öz Mazury Kuzeydoğu Polonya'da bir bölge

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.