*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,744 madde altında toplam 27,396 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 1201 adet kelime arandı.
Son arananlar: Piyaz, savun-, taharri, imla, terminal, .

Son güncelleme: 20 Ekim 2014

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Ar maşāyiχ مشايخ z [#şyχ mafāˁil çoğ.] şeyhler Ar şayχ şeyh, pir, dede

Ar *maşcara ͭ مشجرة z [#şcr mafˁalaͭ iz/m.] Ar şacara ͭ شجرة zağaç

Fa bīşe/mīşe بيشه zfundalık, orman << OFa vēşag sazlık, çalılık

Ar maşġala ͭ مشغلة z [#şġl mafˁalaͭ msd.] uğraşı, etkinlik Ar şaġala شغل zmeşgul oldu, uğraştı, bir boşluğu veya alanı veya makamı işgal etti

Ar maşġūl مشغول z [#şġl mafˁūl mef.] (bir işle) uğraşan, etkin Ar şaġala شغل zmeşgul oldu, uğraştı

Ar maşhad مشهد z [#şhd mafˁal iz/m.] bir şeye tanıklık etmek için toplanan halk, cenaze töreni, şehitlik, mezar Ar şahada şehit oldu, şahit oldu

Ar maşhūr مشهور z [#şhr mafˁūl mef.] belli, tanınmış Ar şahara belli olma, tanınma

Ar maşhūd مشهود z [#şhd mafˁūl mef.] tanık olunan, şahitli

Ar maşīχa ͭ مشيخة z [#şyχ mafˁilaͭ çoğ.] yaşlılar, şeyhler Ar şayχ شيخ z

Ar maşīma ͭ مشيمة z [#şym mafˁilaͭ iz/m.] plasenta Ar şāma korudu, sakladı

Fa mēşīn ميشين zkoyun derisi Fa/OFa mēş ميش zkoyun, koç (Sans meşá, miş- मेष za.a. )

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.