*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,906 madde altında toplam 28,998 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 7044 adet kelime arandı.
Son arananlar: Konser, Berilyum, çivi, yayvan, imla, .

Son güncelleme: 20 Şubat 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Ar mafkūr مفكور z [#fkr mafˁūl mef.] düşünülen, düşünce Ar fakara فكر zdüşündü, fikir yürüttü

Ar maflūc مفلوج z [#flc mafˁūl mef.] felç geçiren, felçli Ar falica فلج zfelç oldu

Ar mafrūş مفروش z [#frş mafˁūl mef.] 1. yayılmış ya da serilmiş, 2. yaygı, kilim, döşek Ar faraşa فرش zyaydı, (örtü veya yatak) serdi Ar firāş/farşa ͭ فراش/فرشة zyatak, döşek, yaygı Aram pərāsā פרסא za.a.

Ar mafrūḍ مفروض z [#frḍ mafˁūl mef.] farz kılınmış, farz kabul edilen Ar faraḍa فرض zzorunlu kıldı

Ar maftūn مفتون z [#ftn mafˁūl mef.] yanmış, baştan çıkmış Ar fatana فتن zyaktı

Ar mafˁūl مفعول z [#fˁl mafˁūl mef.] edilen, edilgen, pasif Ar faˁala فعل zetti

Fr méga+/mégalo+ İng mega+/megalo+ +1. büyük, 2. bir ölçü biriminin milyon katı EYun mégas/megálos μέγας/μεγάλος zbüyük << HAvr *meg- a.a.

Fr mégaphone ses yükseltici

Fr mégalomane büyüklük hastası

Fr mégapole azmanşehir § EYun mégas μέγας zbüyük EYun pólis πόλις zkent

EYun mégaron μέγαρον zsaray, büyük salon

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.