*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,744 madde altında toplam 27,396 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 913 adet kelime arandı.
Son arananlar: zeban, seyrisefain, fakih, berceste, imla, .

Son güncelleme: 20 Ekim 2014

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Ar malīk ملك/مليك z [#mlk] kral, hükümdar (Aram malkhā מלכא za.a. İbr melekh מלכ za.a. Akad maliku a.a. )

Yun/EYun mélissa μέλισσα zhoş kokulu bir bitki, oğulotu Yun/EYun melí μελί zbal HAvr *melit- a.a.

Fr mélodie EYun meloidía μελοιδία zşarkı söyleme § EYun mélos μέλος zşarkı EYun oidía οιδία z(şarkı) söyleme

Fr mélodrame şarkılı tiyatro, müzikal oyun 1770 Fr. § EYun mélos μέλος zşarkı EYun dráma δράμα ztiyatro

Fr chapeau melon 1880'li yıllardan itibaren moda olan kavun şeklinde şapka Fr melon kavun (EYun mēlopépon μηλοπέπον zkavun ) EYun mēlon μήλον zher çeşit meyve, özellikle elma

~? İt mal tempo kötü hava

Ar maˀlūf مألوف z [#Alf mafˁūl mef.] alışmış, ülfet edinmiş Ar ˀalifa alıştı, evcilleşti

Ar malūl ملول z [#mll1 faˁīl sf.] bezgin, usanmış, üzgün Ar malla ملّ zbezdi

Ar malˁūn ملعون z [#lˁn mafˁūl mef.] lanetlenmiş Ar laˁana لعن zlanet etti

mem

İng meme kültürel aktarım birimi, bulaşıcı fikir veya simge 1976, Richard Dawkins, İng. etnolog. <? EYun mîméma taklit edilen şey EYun mîméomai μῖμέομαι ztaklit etmek

Ar mamālik ممالك z [#mlk mafāˁil çoğ.] memleketler

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.