*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,906 madde altında toplam 28,998 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 9512 adet kelime arandı.
Son arananlar: dünya, fırça, urba, imla, kılavuz, .

Son güncelleme: 20 Şubat 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

=? Yun smýrina σμύρινα z1. yılan balığı, 2. mersin balığı (acipenser sturio), özellikle havyar mersini << EYun múraina/smúraina μύραινα/σμύραινα zyılan balığı

Ar mars̠iya ͭ مرثية z [#rs̠w mafˁilaͭ msd.] ölen bir kişiye methiye, ağıt Ar ras̠ā رثا zağladı, ağıt düzdü

Fa/OFa mard مرد zadam, insan, erkek << EFa martiya- ölümlü varlık, insan (Sans mārtyá मार्त्य za.a. ) << HAvr *mór-to- a.a. HAvr *mer-2 ölmek

Ar martaba ͭ مرتبة z [#rtb mafˁalaͭ iz/m.] basamak, paye, binek taşı Ar rataba dik durdu, dikeldi

Fa mardak مردك z [küç.] adamcık, hayvan yavrusu Fa mard مرد zadam

Ar mas̠āba ͭ مثابة z [#s̠wb mafˁalaͭ iz/m.] dönülen yer, referans noktası, menzil Ar s̠āba döndü, geri geldi

Ar masāfa ͭ مسافة z [#swf mafˁalaͭ iz/m.] iki yer arasındaki uzaklık, aralık

Ar masāġ مساغ z [#swġ mafˁal msd.] kolaylık, açık kapı, izin Ar sāġa ساغ z(lokma) yutması kolay idi, kabul edilebilir idi, izinli idi

Ar masāḥa ͭ مساحة z [#swḥ mafˁalaͭ msd.] arazi ölçümü, yüzölçümü, topografi Ar sāḥa ͭ ساحة zsaha, alan

Ar masāˁī مساعى z [#sˁy mafāˁil çoğ.] emekler, gayretler, çalışmalar Ar masˁāˀa ͭ مسعاة z [msd.] emek, gayret Ar saˁā zahmetle yürüdü, emekledi

Fr message birine veya bir yere gönderilen not, pusula, ileti << OLat missaticum gönderi, gönderilen şey Lat mittere, miss- göndermek +age

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.