*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,906 madde altında toplam 28,998 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 7586 adet kelime arandı.
Son arananlar: serbest, Ambar, siret, cay-, barış-, .

Son güncelleme: 20 Şubat 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Ar miḥna ͭ محنة z [#mḥn fiˁlaͭ mr.] zorluk, zahmet, sınav Ar maḥana محن zsınadı, imtihan etti (İbr/Aram maḥneh מַחְנֶה zİsrailoğullarının çölde kırk yıl çektiği çile )

Ar mehr/mihr مهر z [#mhr] nikâhta kadına ödenen para OFa mihr ant, sözleşme, kontrat << EFa mithrá a.a. (Sans mitra मित्र zarkadaş, müttefik; bir tanrı adı )

Fa mihrāce مهراجه zHint prenslerine verilen unvan Hind maharāca a.a. § Sans maha büyük (<< HAvr *meg- a.a. ) Sans rāca kral

Ar *miḥrāḳ محراق z [#ḥrḳ mifˁāl ia.] yakma aracı Ar ḥaraḳa حرق zyaktı

Ar miḥrāb محراب z [#ḥrb mifˁāl ia.] camide ibadet yönünü belirten girinti Ar mḥrb محرب zİslam öncesi Yemen'de Sabai tapınaklarında bir bölme Ar ḥarb حرب z1. savaşma, 2. Sabai dininde bir tür ibadet

Ar miḥwar مِحوَر z [#ḥwr mifˁal ia.] etrafında dönülen şey, eksen Ar ḥāra حار zdöndü

YLat mica pırıltılı tanecikler içeren bir mineral Lat mica kırıntı, tane << HAvr *smīk- küçük

Jap mikado «yüce kapı», hükümdarlık makamı § Jap mi yüce, soylu Jap kado zkapı

Ar mukaˁˁab مكعّب z [#kˁb mufaˁˁal II mef.] zar şeklinde olan, matematikte sayının kübü Ar kaˁˁaba كعّب zzar şekline getirdi, kübünü aldı Ar kaˁb كعبة zaşık kemiği, oyun zarı

Ar miġnaṭīs مغنطيس z EYun magnētis líthos λίθος μαγνήτις zMagnésia taşı, mıknatıs öz Magnēsia μαγνήσια zTesalya'da bir kent

Fr mycologie mantar hastalıkları uzmanlığı EYun mýkēs μύκης zmantar << HAvr *mug- HAvr *meug- vıcık, nemli, küf

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.