*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,092 madde altında toplam 30,983 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 2452 adet kelime arandı.
Son arananlar: dildâr, çiğit, Bakkal, adliye, dolayı, .

Son güncelleme: 23 Nisan 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

TTü mobil elektronik sistem entegrasyonu

Fr mobil hareketli, hareket eden Lat mōbilis a.a. (<< Lat *mouibilis ) Lat mouēre, mot- hareket etmek, hareket ettirmek +(a)bilis<< HAvr *meuə-1 itmek, harekete geçirmek

marka Mobylette hafif motorlu bisiklet markası 1949 Charles Benoît, Fr. motor imalatçısı. İng automobile bicyclette

Fr mobilier 1. taşınabilir eşya, menkulat, 2. ev eşyası OLat mobiliaria menkul eşya << Lat mobilis hareket eden, menkul

mod

Fr/İng mode usul, tarz << Lat modus ölçü, vezin, usul, makam << HAvr *mod-o- HAvr *med- uygun olanı yapmak

Fr la mode (dişil) güncel olan usul veya davranış biçimi Fr le mode (eril) usul, yöntem, tarz

Fr modèle örnek, bir şeyin küçük boyutta nümunesi İt modello a.a. << OLat modellus [küç.] ölçek, müzikte ölçü, şiirde vezin birimi Lat modus ölçü

İng modem sesi elektronik sinyallere ve elektronik sinyalleri sese çeviren aygıt İng modulator demodulator İng modulate modüle etmek

Fr modérateur yatıştırıcı Lat moderator a.a. +orLat moderari yatıştırmak, ılımlılaştırmak, yumuşatmak, kavgayı önlemek +orLat modus ölçü

Fr moderne şimdiki zamana ait, asri OLat modernus adaba ve usule uygun, ölçülü, zamana göre Lat modus tarz, usul, ölçü

Fr modification kısmi değişim Fr modifier bir şeyin özünü değil arızi özelliklerini belirlemek veya değiştirmek << OLat modificare a.a. +ionOLat modus tarz, biçim

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.