*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,092 madde altında toplam 30,983 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 2363 adet kelime arandı.
Son arananlar: mert, Özgür, kalekol, don2, Haspa, .

Son güncelleme: 23 Nisan 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr monopole tekel, tek satıcı EYun monopolíon μονοπολίον za.a. § EYun mónos μόνος ztek EYun pōléō πωλέω zsatmak +ion2<< HAvr *pel-5 satmak

Fr monocyte tek hücreli

Fr monothéiste tek tanrının varlığını savunan

Fr monotone tek sesli, tekdüze

Fr monseigneur yüksek rütbeli kilise mensuplarına hitap şekli, piskopos § Fr mon birinci tekil şahıs eril iyelik sıfatı, benim Fr seigneur bey, efendi

Fr mon chère azizim, sevgilim § Fr mon birinci tekil şahıs iyelik sıfatı Fr cher değerli, sevilen

İng montgomery bir tür kalın yün ceket, duffel coat öz Bernard Montgomery of Alamein 2. Dünya savaşında İngiliz mareşali (1887-1976)

Fr montage kurmaca Fr monter 1. tırmanmak, çıkmak, 2. kaldırmak, dikmek, kurmak, üstüne koymak +age<< OLat montare tırmanmak, çıkmak, yükselmek Lat mons, mont- dağ << HAvr *mon-ti- HAvr *men-2 çıkmak, çıkıntı yapmak, tümsek olmak

Fr monte-charge yük asansörü § Fr monte kaldıran Fr charge yük

İng mood ruh hali << Ger *modh- şiddetli duygu, öfke << HAvr *mō-to- HAvr *mē-1 ruhen eğilimli olmak

İng moped hem pedal hem motorla işleyen bisiklet 1956. § İng motor İng pedal

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.